Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych w roku akademickim 2015/2016

Joanna Wawrzeniuk on wt., 29/09/2015 - 20:11

Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych

Studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz I i II roku studiów II stopnia (magisterskich) są zobowiązani do zaliczenia jednego z seminariów problemowych. W związku z tym do dnia 16 października muszą dokonać wyboru jednego z seminariów, zgłaszając ten fakt prowadzącemu seminarium i – po uzyskaniu akceptacji prowadzącego - rejestrując się na seminarium w systemie USOS.

 

Na poziomie licencjackim seminaria do wyboru to:

Opiekunowie lat w roku akademickim 2015/2016

Joanna Wawrzeniuk on czw., 24/09/2015 - 12:56

 

Opiekunowie lat w roku akademickim 2015/2016 na kierunku Archeologia

      Opiekun I roku studiów I stopniadr Janusz Budziszewski

Opiekun II roku studiów I stopniadr Fabian Welc

Uwaga studenci !

Joanna Wawrzeniuk on czw., 20/08/2015 - 19:34

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych – 1 października 2015 r.

Studenci II roku i wyższych lat proszeni są o rejestrację na kontynuację lektoratu.

 

Informacje dla studentów I roku studiów I i II stopnia kierunku archeologia i studentów I stopnia kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Joanna Wawrzeniuk on czw., 20/08/2015 - 19:30

Szanowni Państwo

 Informujemy, że studenci I roku studiów stacjonarnych zobowiązani są do rejestracji na lektoraty.

Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I oraz II stopnia – 28 września 2015 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych – 1 października 2015 r
.

Dlaczego Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym ?

Joanna Wawrzeniuk on ndz., 16/08/2015 - 13:02

WYJĄTKOWY KIERUNEK STUDIÓW PEŁEN INTERESUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW I ZAGADNIEŃ.....!

• Wstęp do metodologii historii sztuki
• Wstęp do archeologii
• Podstawy GIS
• Ochrona własności intelektualnej
• Psychologia społeczna
• Międzynarodowe stosunki kulturalne
• Finansowanie w kulturze
• Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
• Sztuka starożytna
• Etnografia Słowian
• Wstęp do pradziejów świata
• Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym
• Popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego
• Kultura materialna średniowiecza i czasów nowożytnych
• Kulturowa biografia krajobrazu
• Archeologia doświadczalna i odtwórstwo historyczne
• Bronioznawstwo historyczne
• Niedestrukcyjne metody badań dziedzictwa kulturowego
• Metody i techniki konserwacji zabytków

zobacz też na facebook'u

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach