Conference - Sacred Space in the Past.

Joanna Wawrzeniuk on pon., 09/11/2015 - 12:54

We would like to thank all participants for taking part in the conference and for the speakers for their wonderful papers and fascinating presentations.

Leo Geisweid and Antonia Flontas

Prof. Louis D. Nebelsick, dr Edward  Zajkouski and  Patryk  Czajkowski

 

Uczestnicy konferencji

mgr Kami Rabiega i Patryk Czajkowski

KONFERENCJA - Przestrzeń sakralna w przeszłości. Między teorią a praktyką archeologiczną - PROGRAM

Joanna Wawrzeniuk on czw., 22/10/2015 - 20:08

 

 

INSTYTUT ARCHEOLOGII

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

 

INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE UND ARCHÄOLOGIEN EUROPAS,

Archeologia - plan - semestr zimowy - 2015-16

Joanna Wawrzeniuk on śr., 21/10/2015 - 07:11

Wykład inauguracyjny prof. Zbigniewa Kobylińskiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

Joanna Wawrzeniuk on pt., 09/10/2015 - 08:42

1 października 2015 r. prof. Zbigniew Kobyliński wygłosił na inauguracji roku akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej wykład „Archeologia i chemia we wspólnym badaniu przeszłości człowieka”. Instytut Archeologii UKSW współpracuje od kilku lat z prof. Joanną Kałużną-Czaplińską z Wydziału Chemicznego PŁ, zwłaszcza w zakresie badania zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice z wykopalisk archeologicznych.


Na zdjęciu: prof. Zbigniew Kobyliński w towarzystwie Rektora Politechniki Łódzkiej i władz dziekańskich Wydziału Chemicznego

KONFERENCJA - Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne - PROGRAM

Joanna Wawrzeniuk on śr., 07/10/2015 - 08:00

Konferencja naukowa

Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

i Państwowe Muzeum Archeologiczne

23-24 października 2015

 

Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych w roku akademickim 2015/2016

Joanna Wawrzeniuk on wt., 29/09/2015 - 20:11

Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych

Studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz I i II roku studiów II stopnia (magisterskich) są zobowiązani do zaliczenia jednego z seminariów problemowych. W związku z tym do dnia 16 października muszą dokonać wyboru jednego z seminariów, zgłaszając ten fakt prowadzącemu seminarium i – po uzyskaniu akceptacji prowadzącego - rejestrując się na seminarium w systemie USOS.

 

Na poziomie licencjackim seminaria do wyboru to:

Opiekunowie lat w roku akademickim 2015/2016

Joanna Wawrzeniuk on czw., 24/09/2015 - 12:56

 

Opiekunowie lat w roku akademickim 2015/2016 na kierunku Archeologia

      Opiekun I roku studiów I stopniadr Janusz Budziszewski

Opiekun II roku studiów I stopniadr Fabian Welc

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach