KONFERENCJA - Przestrzeń sakralna w przeszłości. Między teorią a praktyką archeologiczną - PROGRAM

 

 

INSTYTUT ARCHEOLOGII

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

 

INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE UND ARCHÄOLOGIEN EUROPAS,

Wykład inauguracyjny prof. Zbigniewa Kobylińskiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

1 października 2015 r. prof. Zbigniew Kobyliński wygłosił na inauguracji roku akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej wykład „Archeologia i chemia we wspólnym badaniu przeszłości człowieka”. Instytut Archeologii UKSW współpracuje od kilku lat z prof. Joanną Kałużną-Czaplińską z Wydziału Chemicznego PŁ, zwłaszcza w zakresie badania zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice z wykopalisk archeologicznych.


Na zdjęciu: prof. Zbigniew Kobyliński w towarzystwie Rektora Politechniki Łódzkiej i władz dziekańskich Wydziału Chemicznego

KONFERENCJA - Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne - PROGRAM

Konferencja naukowa

Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

i Państwowe Muzeum Archeologiczne

23-24 października 2015

 

Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych w roku akademickim 2015/2016

Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych

Studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz I i II roku studiów II stopnia (magisterskich) są zobowiązani do zaliczenia jednego z seminariów problemowych. W związku z tym do dnia 16 października muszą dokonać wyboru jednego z seminariów, zgłaszając ten fakt prowadzącemu seminarium i – po uzyskaniu akceptacji prowadzącego - rejestrując się na seminarium w systemie USOS.

 

Na poziomie licencjackim seminaria do wyboru to:

Opiekunowie lat w roku akademickim 2015/2016

 

Opiekunowie lat w roku akademickim 2015/2016 na kierunku Archeologia

      Opiekun I roku studiów I stopniadr Janusz Budziszewski

Opiekun II roku studiów I stopniadr Fabian Welc

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach