Prace magisterskie

Joanna Wawrzeniuk on czw., 02/04/2015 - 23:51

PRACE MAGISTERSKIE

 

2018 (kierunek: Archeologia)

Patrycja Florczuk - Archeologia sądowa - aspekty metodyczne - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Dawid Gładki - Charakterystyka typologiczno-przestrzenna kościołów farnych dominium warmińskiego w średniowieczu - promotor dr J. Wysocki

Magdalena Anna Pelc - Dokumentacja rysunkowa zabytków krzemiennych w Polsce, w świetle analizy "Wiadmomości Archeologicznych" z lat 1873-2008 - promotor prof. zw. dr hab. J. Lech

Agnieszka Joanna Wojtkowska - Badania archeologiczne grobów żołnierzy drugiej konspiracji na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

 

2017 (kierunek: Archeologia)

Jolanta Kinga Adamek - Archeologiczne poszukiwania nieznanych miejsc pochówków ofiar represji komunistycznych 1944-1956 na ziemiach Polski - promotor dr J. Wawrzeniuk

Krzysztof Marcin Mikołajczyk - Armia rzymska w Egipcie do okresu tetrarchii - promotor dr R. Gawroński

Jacek Janusz Tracz - Wpływ kontaktów z innymi kulturami na charakter pochówków elit cypryjskich w późnej epoce brązu - promotor dr K. Zeman-Wiśniewska

Jan Stanisław Żarnowski - Geneza oraz uwarunkowania środowiskowe procesu neolityzacji obszaru Egiptu w 6 i 5 tys. BC - promotor dr hab. F. Welc

 

2016 (kierunek: Archeologia)

Paweł Marek Bieniek - Władysław Kasiński archeolog-amator z I połowy XX wieku - prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Szymon Piotr Domagała - Archeologiczny krajobraz opuszczonych wiosek łemkowskich w Beskidzie Niskim - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Karolina Aleksandra Jaworska - Problematyka fałszywych zabytków archeologicznych w Izraelu na podstawie wybranych przykładów - dr M. Bieniada

Klaudia Monika Moćko - Budownictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej z osad w Krakowie-Olszanicy i Strachowie pow. wrocławski - promotor prof. zw. dr hab. J. Lech

Jacek Jerzy Radkowski - Średniowieczne gródki stożkowate z terenu województwa warmińsko-mazurskiego - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Justyna Angelika Rębisz - Architektura katedr nubijskich - Faras, Stara Dongola, Qasr Ibrim, Soba - promotor dr M. Żurek

Piotr Szkiłądź - Nekropolia watykańska w świetle badań archeologicznych - promotor dr M. Żurek

Michał Jan Szubski - Pradziejowe górnictwo krzemienia w zachodniej części Puszczy Knyszyńskiej - promotor dr J. Budziszewski

Katarzyna Tomczuk - Upadek cywilizacji egipskiej okresu Starego Państwa (2200 p.n.e.) w świetle najnowszych danych archeologicznych - promotor dr hab. F. Welc

 

2015 (kierunek: Archeologia)

Dominik Ciastkowski - Geomorfologia grodzisk średniowiecznych w dorzeczach Parsęty, Słupi i Nysy Kłodzkiej w świetle danych ALS - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Michał Leloch - Pradziejowe pole górnicze Korycizna w świetle dotychczasowych badań - promotor dr J. Budziszewski

Karolina Łuniewska - Sceny starotestamentowe na sarkofagach wczesnochrześcijańskich z terenu Italii - promotor dr M. Żurek

Paulina Potocka - Osadnictwo wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Perskiej w epoce Neolitu - promotor dr M. Żurek

Kamil Rabiega - Skandynawski ubiór tekstylny i skórzany okresu wikińskiego - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Katarzyna Radziszewska - Analiza topografii pradziejowego pola górniczego "Borownia" - promotor dr J. Budziszewski

Katarzyna Zdeb - Dziedzictwo kulturowe gminy Zalewo i możliwości wykorzystania w turystyce - promotor dr J. Wysocki

 

2014 (kierunek: Archeologia)

Piotr Białas - Zewnętrzny lewobrzeżny pierścień XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa. Stan zachowania i inwentaryzacja pozostałości - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Michał Jakubczak - Metodyka badań powierzchniowych w dobie rewolucji informatycznej - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Karolina Kędzierska - Rekonstrukcje grodów w Polsce na tle europejskim - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Aleksandra Janina Kurek - Architektoniczna historia Rotundy św. Jerzego w Salonikach - promotor dr T. Gołgowski

Daniel Skoczylas - Rozwój fortyfikacji krzyżackich na terenie Warmii. Na wybranych przykładach - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

 

2013 (kierunek: Archeologia)

Piotr Kałużyński - Archeologia zlikwidowanych linii kolejowych na przykładzie kolei młocińskiej oraz mareckiej - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Radosław Kamiński - Gospodarka wodno-kanalizacyjna na terenie byłego Państwa Krzyżackiego na przykładach Reszla, Fromborka i Elbląga - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Aleksandra Anna Orłowska - Pochówki towarzyszące z okresu I dynastii w Abydos, Sakkarze, Hierakonpolis - promotor dr T. Gołgowski

 

2012 (kierunek: Archeologia)

Justyna Chmielewska - Archeologia w świadomości uczniów wybranych liceów warszawskich - promotor prof. dr hab. Z. Kobyliński

Jarosław Chrapek - Sposoby zagospodarowania wybranych fortów Twierdzy Warszawa - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Barłomiej Klęczar - Fortyfikacje polowe pogranicza gminy Stare Babice i Warszawa-Bemowo i ich wykorzystywanie w latach 1939-1945 - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Magdalena Rutyna - Szczątki ludzkie z perspektywy archeologicznej: pozyskiwanie, przechowywanie i przedstawianie - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Maciej Sobieszczański - Venationes w okresie Cesarstwa Rzymskiego - geneza, organizacja, zabytki - promotor dr T. Gołgowski

Piotr Wiejak - Archeologia zbrodni II wojny światowej w badaniach polskich na wybranych przykładach - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

 

2011 (kierunek: Archeologia)

Kamil Adamczyk - Bohdan Janusz w świetle spuścizny pośmiertnej - promotor prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Magdalena Bryk - Dziedzictwo archeologiczne dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Piotr Chmielewski - Zastosowanie analogii etnograficznych w badaniach nad górnopaleolitycznymi wizerunkami dłoni - promotor prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Aneta Chojnacka-Banaszkiewicz - Wczesnośredniowieczna ceramika typu Menkendorf-Szczecin na terenie Niemiec - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Julia Chyla - Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w Archeologii-stanowisko Altdorf "Am Friedhof "w Niemczech - promotor dr R. Zapłata

Aleksandra Furmanek - Nielegalny obrót zabytkami archeologicznymi z terenu Bliskiego Wschodu na przykładzie Egiptu, Iraku i Turcji - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Katarzyna Gawor - Archeologia płci kulturowej - promotor dr R. Zapłata

Agata Gębura - Archeologia w prasie codziennej Pomorza Zachodniego ("Głos Szczeciński") w latach 1949-1989 - promotor dr J. Wysocki

Barbara Grzelaczyk - Wczesnośredniowieczne metalowe ozdoby ręki z terenu Polski w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - promotor prof. zw. dr hab. M. Deka

Urszula Iwańska - Forma bonum fragile - uroda to kruche dobro. Higiena i zabiegi kosmetyczne od paleolitu do upadku Rzymu - promotor prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Bartłomiej Jabłoński - Grodziska wczesnośredniowieczne w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny - promotor prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Paula Jaszczołt - Historia konserwatorstwa archeologicznego w woj. gdańskim po II wojnie światowej - promotor dr J. Wysocki

Martyna Kanabus - Historia Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w latach 1937-1939 na podstawie dokumentów zebranych w Państwowym Archiwum Akt Nowych - promotor prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Marcin Karczewski - Stefan Krukowski (1890-1982) Człowiek i badacz - promotor prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Rafał Kawałowski - Działalność konserwatora zabytków archeologicznych na terenie województwa opolskiego do 1998 roku - promotor dr J. Wysocki

Agata Kraj - Zabytki wydzielone z osady wczesnoceltyckiej Altdorf "Am Friedhof" Ldkr Landshut w Dolnej Bawarii - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Monika Sadoch - Historia konserwatorstwa archeologicznego w województwie lubelskim po II Wojnie Światowej - promotor dr J. Wysocki

Roman Szlązak - Topografia Thesalonik w okresie wczesnobizantyjskim od IV do VI wikeu ze szczególnym uwzględniem architektury sakralnej - promotor dr T. Gołgowski

Oliwia Wojdak - Działalność Konserwatora Zabytków Archeologicznych na terenie woj. koszalińskiego w latach 1958-1998 - promotor dr J. Wysocki

Natalia Wójcik - Historia konserwatorstwa archeologicznego w województwie białostockim po II wojnie światowej - promotor dr J. Wysocki

 

2010 (kierunek: Historia Kultury)

Anna Artymowska - Zespół pałacowo-ogrodowy Generała Stanisława Klickiego w Łowiczu. Historia - konserwacja - wykorzystanie - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2010 (kierunek: Archeologia)

Paweł Cichocki - Problematyka niechcianego dziedzictwa kulturowego na wybranych przykładach pomników propagandowych w Polsce z lat 1945-1989 - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Krzysztof Dec - Abila w Dekapolis w okresie rzymskim i wczesnobizantyńskim. Studium topograficzno-architektoniczne - promotor dr T. Gołgowski

Lech Godlewski - Dokumenty akademickie Leona Kozłowskiego - promotor prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Marek J. Kostrzewa - Dioskurides Wiedeński (Cod. med. gr. 1) i jego właścicielka księżniczka Juliana Anicja - promotor dr T. Gołgowski

Zuzanna Kłosiewicz - Skarb z Eskwilinu w świetle dotychczasowych badań - promotor dr T. Gołgowski

Krzysztof Liśkiewicz - Kontakty naukowe profesora Leona Kozłowskiego - promotor prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Łukasz Łasiński - Grodziska wschodniej części Pojezierza Iławskiego. Analiza historyczno-przestrzenna, problemy ochrony i prezentacji - promotor dr J. Wysocki

Marzena Mazurczak - Cezarea Nadmorska - historia, historia badań i topografia miasta - promotor dr T. Gołgowski

Monika Pomiankowska - Kielich z Antiochii (Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork) w świetle dotychczasowych badań - promotor dr T. Gołgowski

Dorota Sucharzewska - Miasto Umm El -Jimal w regionie Hauran w okresie rzymskim i wczesnobizantyjskim - promotor dr T. Gołgowski

Krzysztof Wiśniewski - Ślady Narodu Wybranego w Wiecznym Mieście. Żydowskie katakumby pod Villa Torlonia - promotor dr T. Gołgowski

 

2009 (kierunek: Archeologia)

Dawid Bugiewicz - Afrodyzja w okresie późnoantycznym i wczesnobizantyjskim. Architektura i urbanistyka - promotor dr T. Gołgowski

Łukasz Karczmarek - Gliniane miseczki z tzw. omfalosem w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Łukasz Kowalczyk - Sposoby ochrony i prezentacji reliktów architektonicznych w Polsce - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Grzegorz Łyszkowicz - Znaleziska przedmiotów metalowych w środowisku mokrym od I do V okresu epoki brązu - promotor dr L. D. Nebelsick, prof. UKSW

Edyta Marszałek - Piece wapiennicze z okresu wpływów rzymskich na terenie mazowieckiego ośrodka hutnictwa starożytnego w Polsce - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Marzena Mikosz - Popularyzacja archeologii w audycjach Polskiego Radia w drugiej połowie XX wieku - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Rafał Ostrowski - Geraza (Dżerasz) w okresie wczesnoislamskim i wczesnobizantyjskim. Studium topograficzno-architektoniczne - promotor dr T. Gołgowski

 

2008 (kierunek: Historia Kultury)

Beata Babińska - Problemy rewitalizacji zespołu staromiejskiego w Sandomierzu - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Iwona Dziugieł - Łaźnie rzymskie i ich rola w kulturze antycznej - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Aleksandra Gugulska-Wacławiak - Wielokulturowe dziedzictwo Góry Kalwarii i jego znaczenie dla rozwoju regionu - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Monika Kalinowska - Komunalne obiekty dziedzictwa przemysłowego Warszawy XIX i XX wieku. Historia i problemy współczesnego wykorzystania - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Małgorzata Sak - Dzieje konserwacji zabytków Zamościa - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Renata Teclaw - Wartości kulturowe i zabytkowe cmentarza na Bródnie w Warszawie - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Anna Wenka-Radzimirska - Problem ochrony i konserwacji architektury czasów najnowszych na przykładzie warszawskich osiedli mieszkaniowych z lat 1950-1956 - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2008 (kierunek: Archeologia)

Magdalena Antos - Pierwszy i Drugi Skarb Cypryjski na tle wczesnobizantyjskich srebrnych skarbów - promotor dr T. Gołgowski

Marta Ceglińska - Rezerwat Archeologiczny Rydno w dolinie rzeki Kamiennej w woj. świętokrzyskim - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Alicja Dziewanowska - Chrześcijańskie zabytki Stobi w IV-VI wieku po Chr. - promotor dr T. Gołgowski

Marta Jakobielska - Topografia Sardes w świetle badań amerykańskich - promotor dr T. Gołgowski

Aleksandra Knapik - Motywy archeologiczne w twórczości Stanisława Łuczaka - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Artur Sierosławski - Topory wczesnośredniowieczne w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Katarzyna Wojdyna - Rezerwaty archeologiczne w Polsce - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2007 (kierunek: Historia Kultury)

Elżbieta Wierzbicka - Problemy konserwatorskie barokowego drewnianego kościoła w Kurdwanowie, woj. mazowieckie - promotor dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

 

2007 (kierunek: Archeologia)

Dominik Dybka - Mozaiki podłogowe willi rzymskich w Brytanii okresu Cesarstwa Rzymskiego - promotor dr T. Gołgowski

Tomasz Kordyasz - Armia bizantyjska w VI wieku n. e. na podstawie Strategikonu Maurycjusza - promotor dr T. Gołgowski

Joanna Kośnik - Witold Hensel i dzieje archeologii polskiej w XX wieku - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Anna Lipiec - Możliwości wykorzystania zdalnie sterowanych modeli samolotów w archeologii lotniczej - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Aleksandra Osińska - Formy i treści stałych wystaw archeologicznych w muzeach polskich - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Lech Pytkowski - Znaleziska przedstawień władców w prowincjach mezyjskich Cesarstwa Rzymskiego - promotor dr T. Gołgowski

Maciej Raczkowski - Anemurion - historia, architektura, społeczeństwo - promotor dr T. Gołgowski

Marcin Sokoliński - Przęśliki ze starszych faz wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Łukasz Szczepankowski - Przedstawianie dziedzictwa archeologicznego w podręcznikach szkolnych do historii dla dzieci w młodszym wieku szkolnym od początków XX w. do początków XXI w. - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Bartosz Zdziech - Grecki ogień - cudowna broń Cesarstwa Bizantyńskiego - promotor dr T. Gołgowski

 

2006 (kierunek: Historia Kultury)

Agnieszka Joanna Paczuska - Stan wiedzy uczniów warszawskich liceów ogólnokształcących na temat ochrony zabytków - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Anna Staniszewska - Rewitalizacja miasta na przykładzie rewitalizacji dzielnicy Praga Północ w Warszawie - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2006 (kierunek: Archeologia)

Jakub Czerwiński - Pozostałości osady kultury przeworskiej i cmentarzyska kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego w Deskurowie na Wschodnim Mazowszu - promotor prof. zw. dr hab. T. Dąbrowska

Ireneusz Dunaj - Budowle fortyfikacyjne w dolinie rzeki Huczwy w okresie od VIII do XVI wieku - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Dominika Kuczyńska - Syria w okresie przejściowym - między panowaniem bizantyjskim a umajjadzkim - promotor dr T. Gołgowski

Sylwia Kunz - Zabudowa osady wczesnoceltyckiej w Altdorf, Lkr. Landshut w Dolnej Bawarii - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Ghenadie Leon - Historiografia archeologii paleochrześcijańskiej w Rumunii po II wojnie światowej - promotor dr T. Gołgowski

Justyna Marczuk - Katakumba przy Via Latina w Rzymie - odkrycie, architektura oraz rozwój poglądów na temat jej dekoracji malarskiej - promotor dr T. Gołgowski

Paweł Wróblewski - Krajobrazowe obiekty archeologiczne między Nidą a Nidzicą (południowe Ponidzie) - problemy ochrony i udostępnienia - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2005 (kierunek: Historia Kultury)

Ewa Krupic - Archeologia polska w latach 1957 - 1975 w świetle analizy piśmiennictwa cytowanego w artykułach publikowanych na łamach „Archeologii Polski” - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Grażyna Rutkowska - Wykorzystanie wiedzy naukowej w uzasadnieniu polskich praw do Ziem Zachodnich w świetle artykułów prasy lokalnej i centralnej w latach 1948-1970 - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2005 (kierunek: Archeologia)

Katarzyna Kułakowska - Niektóre archeologiczne wyznaczniki wieku i płci zmarłych (próba weryfikacji na podstawie nowych materiałów kultury przeworskiej - promotor dr hab. T. Dąbrowska

Krzysztof Napiórkowski - Limes Arabicus - historia i topografia (II-IV w.) - promotor dr T. Gołgowski

Marcin Osiński - Problemy analizy i weryfikacji stanowisk archeologicznych rozpoznanych z powietrza, na przykładzie stanowisk z terenu woj. warmińsko-mazurskiego - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Anna Ostrowska - Obrządek pogrzebowy Celtów na terenie ziem polskich i jego wpływ na zwyczaje pogrzebowe ludności kultury przeworskiej - promotor prof. dr hab. T. Dąbrowska

Monika Pałka - Krajobraz regionu „Starego Kraju” w Ziemi Lubuskiej: problemy zarządzania i możliwości wykorzystania turystycznego - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Piotr Żurek - Rodzaje systemów obrony biernej w Polsce pierwszych Piastów na terenach Śląska i Wielkopolski - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

 

2004 (kierunek: Archeologia)

Agata Burek - Wczesnośredniowieczne okucia pochewek noży z metali nieżelaznych - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Roman Chojnowski - Produkcja wina w Palestynie w okresie rzymskim i bizantyjskim - promotor dr T. Gołgowski

Tomasz Dąbrowski - Koncepcja ochrony i zagospodarowania grodzisk wczesnośredniowiecznych na terenie Mińskiego i Węgrowsko-Siedleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Paweł Gan - Wczesnośredniowieczne wagi składane z terenu Polski - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Michał Komuda - Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grodziszczanach, jako przykład osadnictwa pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego nad górną Biebrzą - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Anna Lipińska-Konarzewska - Ruchome zabytki ruskiej sztuki sakralnej w X-XIII wieku znalezione na terenie Polski w jej dzisiejszych granicach - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Anna Skłodowska - Lampki terakotowe z okresu rzymskiego odkryte w Libanie (strefa nadbrzeżna) - promotor dr T. Gołgowski

Marcin Sobalski - Chrystianizacja świątyń Afrodyty w Afrodyzji i Apollina w Didymie w świetle badań archeologicznych - promotor prof. dr hab. E. Jastrzębowska

Michał Sobieraj - Osadnictwo w rejonie Gór Świętokrzyskich w okresie rzymskim ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z cmentarzysk - promotor prof. dr hab. T. Dąbrowska

Anna Walendzewicz - Równoczesna śmierć, czy przypadek złożenia do grobu kilku osobników? Pochówki niejednostkowe na szkieletowych cmentarzyskach wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej Polski - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Izabela Zawadzka - Święty Demetriusz patron miasta Thessaloniki: archeologia a źródła literackie - promotor dr T. Gołgowski

 

2003 (kierunek: Archeologia)

Anna Cholewska-Zientek - Krzyż na mozaikach podłogowych w Palestynie - ikonografia, typologia i znaczenie - promotor dr T. Gołgowski

Karolina Maria Cichocka - Jerozolima od Heroda do Justyniana: ciągłość toposów - promotor dr T. Gołgowski

Artur Kaczor - Zabytki mitraickie z Muzeum Narodowego w Warszawie - promotor dr T. Gołgowski

Justyna Karamuz - Internet jako narzędzie archeologii - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Grzegorz Kucharczyk - Wyroby skórzane z terenu Ciechanowa z obiektu nr 3 na ul. Pułtuskiej - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Emanuela Kulicka - Dekoracja kościoła Al Adra w klasztorze Deir al Souriani w Wadi Natrun - promotor prof. dr hab. E. Jastrzębowska

Agnieszka Orzechowska - Chrystianizacja świątyni Portunusa przy placu Bocca della Verita w Rzymie - promotor prof. dr hab. E. Jastrzębowska

Izabela Siennicka - Sanktuarium podziemne Santa Maria in Stelle koło Werony - promotor prof. dr hab. E. Jastrzębowska

Katarzyna Skawińska - Techniki zdobnicze na podstawie pisanych źródeł antycznych i średniowiecznych - promotor dr T. Gołgowski

Anna Smutkiewicz - Przedstawienia zmarłych na rzymskich sarkofagach z Galii z IV i V wieku - promotor prof. dr hab. E. Jastrzębowska

Elżbieta Telakowska - Żelazne elementy wczesnośredniowiecznych radeł na terytorium Polski - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Przemysław Żydok - Pochówki o charakterze antywampirycznym w kulturze przeworskiej i okresie wczesnego średniowiecza - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

 

2002 (kierunek: Archeologia)

Katarzyna Gaworek - Obrządek pogrzebowy na Mazowszu i Podlasiu na cmentarzyskach z grobami bez obstawy kamiennej w wiekach XI-XIII - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Dorota Janecka-Lipińska - Płyty reliefowe ze scenami biblijnymi z kościoła św. Marii Magdaleny w Saint Maximin - promotor prof. dr hab. E. Jastrzębowska

Robert Korościk - Zarys strategii i taktyki wojsk polskich w dobie Bolesława Chrobrego - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Magdalena Kosiorek - Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich w świetle zabytków archeologicznych: wczesnośredniowieczne zabytki ruchome - prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Wioletta Przydatek - Pochówki benedyktynów od XI do XIV wieku z trzech opactw: Tyńca, Mogilna i Lubinia - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Konrad Ślusarski - Dziecko we wczesnośredniowiecznej Polsce w świetle zabytków archeologicznych - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

 

2001 (kierunek: Archeologia)

Jan Bargielski - Scarbantia: pannońskie miasto węzłowe - promotor dr E. Makowiecka

Marcin Kisielewicz - Trzy antyczne statery z Libanu (ze Chhim i Jiyeh) w świetle historii rozwoju wag przesuwnikowych w starożytności - promotor dr T. Gołgowski

Małgorzata Krasna-Korycińska - Wczesnośredniowieczne osady w Malanowie i w Janowie na tle osadnictwa w dolinie dolnej Bzury - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Jolanta Kulińska - Problematyka wytwórczości szklarskiej we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich - promotor dr hab. M. Miśkiewicz

Monika Przytuła - Diecezja Madaba i jej kościoły - promotor dr hab. T. Gołgowski

Jan Konrad Skrętkowicz - Z problematyki morskiej żeglugi starożytnych Rzymian - promotor dr E. Makowiecka

Urszula Wicenciak - Wczesnokuszyckie ośrodki kultu Amona między III a IV kataraktą nilową - promotor dr T. Gołgowski

Agnieszka Zmarlak - Teatr w Bet Szean na tle innych teatrów rzymskich w Palestynie - promotor prof. dr hab. E. Jastrzębowska

 

2000 (kierunek: Archeologia)

Bogusław Bobel - Architektura sakralna Małopolski w X i XI wieku - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Krzysztof Henryk Dróżdż - Charakterystyczne obiekty architektoniczne Aquincum i ich analogie w innych wybranych miastach prowincji Pannonia - promotor dr E. Makowiecka

Barbara Jabłońska - Geneza przedstawień postaci aniołów w sztuce wczesnochrześcijańskiej - promotor dr T. Gołgowski

Małgorzata Kozłowska - Wczesne chrześcijaństwo w Brytanii na podstawie znalezisk archeologicznych - promotor dr T. Gołgowski

 

1999 (kierunek: Archeologia)

Joanna Głuszek - Chrześcijańskie budowle sakralne miast Dekapolis w okresie późnego antyku - promotor dr T. Gołgowski

Anna Piórkowska - Archeologiczne świadectwa wymiany handlowej Pomorza Zachodniego ze Skandynawią w VIII-XII w. - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Małgorzata Rozpęda - Geneza i typologia srebrnych kaptorg wczesnośredniowiecznych występujących na terenie Polski - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Bogdan Wetoszka - Nazwy etniczne na tle wczesnośredniowiecznej sieci osadniczej na Mazowszu Północnym - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

 

1998 (kierunek: Archeologia)

Jacek Biliński - Bazyliki wczesnochrześcijańskie diecezji trackiej - promotor dr T. Gołgowski

Anna Jechowska - Mozaiki synagogalne na terenie Palestyny w okresie II-VI w. po Chr. - promotor dr T. Gołgowski

Piotr Hubert Mrugała - Założenia architektoniczne rzymskich ośrodków legionowych limesu germańskiego - na przykładzie Moguncji i Kolonii - promotor dr E. Makowiecka

Piotr Jan Szpak - Próba analizy typologicznej i ikonograficznej sarkofagów ołowianych z warsztatów palestyńskich i warsztatu tyryjskiego - promotor dr T. Gołgowski

Agnieszka Szyderska - Qumran: rozwój teorii naukowych dotyczących historii, archeologii i pism - promotor dr T. Gołgowski

 

1997 (kierunek: Archeologia)

Jacek Biliński - Bazyliki wczesnochrześcijańskie diecezji trackiej - promotor dr T. Gołgowski

Agata Celej-Brożyńska - Przedmioty kultowe w pochówkach szkieletowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza - promotor prof. dr hab. M. Miśkiewicz

Jarosław Święcicki - Topografia Limesu Pontyjskiego - promotor dr T. Gołgowski

 

1996 (kierunek: Archeologia)

Magdalena Kamila Błaszczak - Teatry i amfiteatry Galii Lugdunensis w świetle badań archeologicznych - promotor dr J. S. Partyka

Ilona Borkowska - Relief z kości słoniowej ze skarbca katedry w Trewirze. Nova et vetera - promotor dr T. Gołgowski

Zbigniew Bogdan Żerański - Polskie rotundy wczesnośredniowieczne w świetle najnowszych badań - promotor dr T. Gołgowski

 

1995 (kierunek: Archeologia)

Arkadiusz Leszek Czyżewski - Bazyliki wczesnochrześcijańskie na terenie Trypolitanii i Libii Superior - promotor dr T. Gołgowski

 

1994 (kierunek: Archeologia)

Robert Grzegorzewski - Problemy dedykacji świątyń meroickich - promotor dr B. Ruszczyc

Grzegorz Karolewski - Adaptacje budowli chrześcijańskich i żydowskich przez islam w Palestynie do XII w. - promotor dr B. Ruszczyc

Agnieszka Rojczyk - Wczesnochrześcijańskie kościoły Cypru - promotor dr T. Gołgowski

Paweł Pawelczyk - Samaria w okresie izraelskim - promotor dr B. Ruszczyc

Jacek Szewczak - Beth Shean - Scythopolis w okresie hellenistycznym - promotor dr B. Ruszczyc

Sławomir Tobiasz - Architektura obronna zakonów rycerskich w Palestynie i Syrii (zamki) - promotor dr B. Ruszczyc

Wojciech Trzaskalski - Architektura Gerazy z okresu rzymskiego: układ urbanistyczny - promotor dr B. Ruszczyc

 

1993 (kierunek: Archeologia)

Artur Chyb - Bazylika i martyrium w Niculitel (Tulcea) a problematyka wczesnego chrześcijaństwa w Scytii Mniejszej - promotor dr T. Gołgowski

Dariusz Kędziora - Wczesnochrześcijańskie kościoły Mauretanii - promotor dr T. Gołgowski

Dorota Krzyżewska - Metalowe zoomorficzne lampy koptyjskie - promotor dr T. Gołgowski

Piotr Mieliwodzki - Terra sigillata z wykopalisk polskich w Tell Atrib: okres hellenistyczny i wczesnorzymski - promotor dr B. Ruszczyc

Sławomir Peters - Ryt chrzcielny i baptysteria na terenie Palestyny w okresie od IV do VII wieku - promotor dr B. Ruszczyc

Marta Sieciechowicz - Rodzime warsztaty szklarskie na terenie Palestyny od I w. przed Chr. do IV w. po Chr. - promotor dr B. Ruszczyc

Ewa Wasążnik-Łoszewska - Freski o tematyce świeckiej w wieżach Soboru św. Sofii w Kijowie: ich tematyka, funkcja i znaczenie - promotor dr T. Gołgowski

 

1992 (kierunek: Archeologia)

Agnieszka Bogusz - Mauzolea i hypogea Jerozolimy - promotor dr B. Ruszczyc

Anna Krzemińska - Budowle Jerycha okresu hasmonejsko-herodiańskiego - promotor dr B. Ruszczyc

Andrzej Skwarski - Architektura sakralna miast Negewu w okresie bizantyńskim - promotor dr B. Ruszczyc

Beata Strzałkowska - Domy mieszkalne z Faras okresu chrześcijańskiego - promotor dr B. Ruszczyc

 

1991 (kierunek: Archeologia)

Waldemar Jakubowski - Architektura monastyczna na terenie Irlandii od początków do około XI wieku - promotor dr J. S. Partyka

Janusz Kamiński - Góra Nebo-Siyagha okresu bizantyjskiego w kontekście świadectw historycznych i archeologicznych - promotor dr B. Ruszczyc

Piotr Olejarz - Kościół Narodzenia w Betlejem (do XII wieku włącznie) - promotor dr B. Ruszczyc

 

1990 (kierunek: Archeologia)

Tomasz Hochtaubel - Synagoga w Bet Alfa w kontekście wpływów historycznych i kulturowych - promotor dr B. Ruszczyc

Tomasz Waliszewski - Centrum pielgrzymkowe w Abu Mina (Egipt) na tle innych ośrodków pielgrzymkowych chrześcijańskiego Wschodu - promotor dr T. Gołgowski

 

1989 (kierunek: Archeologia)

Przemysław Nowogórski - Monastery wczesnochrześcijańskie w Judei na przykładzie bizantyjskich laur i cenobiów w okresie od IV do VIII wieku - promotor dr B. Ruszczyc

Krzysztof Przygoda - Późnoantyczne grzebienie z terenu Egiptu: próba analizy typologicznej i ikonograficznej - promotor dr T. Gołgowski

Katarzyna Zdanowicz - Nazaret: Bazylika Zwiastowania (w okresie rzymsko-bizantyńskim) - promotor dr B. Ruszczyc

 

1988 (kierunek: Archeologia)

Artur Figura - Topografia Jerozolimy w czasach monarchii (ok. 1000-586 r. przed Chr.): studium archeologiczne - promotor dr B. Ruszczyc

Daniel Ireneusz Gazda - Wczesnochrześcijańskie Kościoły Epiru Nowego i Epiru Starego - architektura, typologia, wyposażenie wnętrz - promotor dr T. Gołgowski

Sławomir Kreller - Próba rekonstrukcji pierwszego muru obronnego Jerozolimy z okresu średniego brązu - promotor dr B. Ruszczyc

Wawrzyniec Orliński - Herodium w świetle źródeł archeologicznych i pisanych - promotor dr B. Ruszczyc

Dariusz Wyczółkowski - Topografia miejsc kultu chrześcijańskiego w Polsce we wczesnym średniowieczu: Kraków - Gniezno - Poznań - Wrocław - Kołobrzeg - promotor dr B. Ruszczyc

Mariusz Wyczółkowski - „Państwo” Wiślan w świetle nowszych badań archeologicznych - promotor dr B. Ruszczyc

 

1987 (kierunek: Archeologia)

Gerard Adler - Cmentarze Jerozolimy z okresu grecko-rzymskiego: cmentarz „Dominus flevit” na Górze Oliwnej i cmentarz w Dolinie Cedronu - promotor dr B. Ruszczyc

Jerzy Dąbrowski - Brązowe kadzielnice koptyjskie IV-XI w: Charakterystyka i próba typologii - promotor dr T. Gołgowski

Tomasz Górecki - Przedstawienia „Świętych w zbroi” w malarstwie z Faras - promotor dr S. Jakobielski

Beata Gutowska - Odkrycia archeologiczne w Qumran i Ain Feszcha - promotor dr B. Ruszczyc

Piotr Jeute - Klasztory i monastycyzm w Nubii w świetle danych historycznych i archeologicznych - promotor dr S. Jakobielski

Grzegorz Michajłow - Ubiory postaci biblijnych na podstawie przedstawień katakumbowych Rzymu II i IV w. - promotor prof. dr hab. B. Filarska

Zenon Sobieraj - Chrześcijańskie Aksum a jego relacje ze światem śródziemnomorskim: narodziny Kościoła etiopskiego w świetle tradycji o „Dziewięciu Świętych” i źródeł archeologicznych - promotor dr S. Jakobielski

Aleksandra Treutz-Kuszyńska - Metaloplastyka okresu Grupy - X w Nubii - promotor dr S. Jakobielski

 

1986 (kierunek: Archeologia)

Ewa Antoniewicz - Architektura Aksum a Lalibela i Tigraj: wpływy detali architekury aksumskiej na dekorację kutych w skale kościołów Lalibeli i prowincji Tigraj - promotor dr S. Jakobielski

Wojciech Bartoszek - Chrześcijańskie motywy dekoracyjne na blokach kamiennych z Faras: motywy zoomorficzne - promotor dr S. Jakobielski

Joanna Galas - Symbole dekoracji w żydowskiej sztuce sepulkralnej - promotor dr B. Ruszczyc

Lidia Karecka - Przedstawienia i symbolika Arki Przymierza w kulturze żydowskiej i u pierwszych chrześcijan: charakterystyka i przedstawienia do X w. po Chr. - promotor dr B. Ruszczyc

Krzysztof Konieczny - Architektura kościołów miejskich Rzymu za pontyfikatu Celestyna I (422 - 432), Sykstusa III (432 - 440), Symplicjusza I (468 - 483) - promotor prof. dr hab. B. Filarska

Grzegorz Kubaszewski - Królewska dynastia nubijska w IX i X wieku (na podstawie źródeł archeologicznych i przekazów) - promotor dr S. Jakobielski

Zbigniew Mroziński - Przedstawienie świętego Epifaniusza z Faras na tle innych przedstawień tego świętego - promotor dr S. Jakobielski

Irena Nagórska - Kafarnaum w czasie od I do IV wieku po Chrystusie(na podstawie przekazów literackich i źródeł archeologicznych) - promotor dr B. Ruszczyc

Teresa Sienkiewicz - Polityka religijna cesarstwa rzymskiego na terenie Palestyny po obu wojnach żydowskich na podstawie przedstawień na monetach - promotor dr B. Ruszczyc

Jacek Szwedowski - Relikwiarze wczesnochrześcijańskie zachodu, styl i ikonografia - promotor prof. dr hab. B. Filarska

Piotr Warsiński - Układy kompozycyjne i programy ikonograficzne dekoracji absyd wczesnochrześcijańskich budowli sakralnych z terenu Rzymu (IV - V w.) - promotor prof. dr hab. B. Filarska

Paweł Wyrzykowski - Przedstawienia krzyży w dekoracji architektonicznej w Faras - promotor dr S. Jakobielski

Mariusz Wyszkowski - Recepcja chrześcijaństwa na Mazowszu we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych - promotor prof. dr hab. B. Filarska

 

1985 (kierunek: Archeologia)

Krystyna Dudkiewicz - Autentyczność Grobu Świętego w świetle źródeł - promotor dr B. Ruszczyc

Wanda Jankowska - Przedstawienia świętego Jana Złotoustego w nubijskim malarstwie ściennym - promotor dr S. Jakobielski

Paweł Kozielski - Architektura obronna okresu chrześcijańskiego na terytorium Nubii: zagadnienie ufortyfikowanych miast wczesnochrześcijańskich w Nubii Północnej - promotor dr S. Jakobielski

Andrzej Maciejewski - Zespół łaziebny z Tell Atrib - Kom Sidi Youssuf na tle łaźni afrykańskich - promotor dr B. Ruszczyc

Waldemar Markiewicz - Stosunek prokuratorów rzymskich w Palestynie do tradycji i symboliki żydowskiej w świetle przedstawień monetarnych - promotor dr B. Ruszczyc

Anna Południkiewicz - Ceramika koptyjska malowana z Komu Sidi Youssef w Tell Atrib - promotor dr B. Ruszczyc

Grażyna Sommer - Miejsce procesu Chrystusa przed Piłatem: aktualny stan badań w świetle źródeł - promotor dr B. Ruszczyc

Joanna Katarzyna Szczepkowska - Topografia archeologiczna Góry Oliwnej pod Jerozolimą od II wieku przed nar. Chrystusa do czasów bizantyńskich - promotor dr B. Ruszczyc

 

1984 (kierunek: Archeologia)

Sławomir Boczkowski - Wizerunki monetarne i ich związek z kulturami religijnymi w Cezarei Nadmorskiej - promotor dr B. Ruszczyc

Lech Burakowski - System wodny Jerozolimy w I połowie I wieku po Chrystusie w świetle źródeł pisanych i archeologicznych - promotor dr B. Ruszczyc

Jacek Chud - Świątynia jerozolimska Heroda Wielkiego oraz twierdza Antonia, lata 68-70 po Chr. w świetle badań archeologicznych i źródeł literackich - promotor dr B. Ruszczyc

Izabella Dębińska - Topografia północno-zachodniego wzgórza Jerozolimy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa - promotor dr B. Ruszczyc

Elżbieta Feldfeber - Mozaiki podłogowe i kościelne z terenu Palestyny pierwszych wieków chrześcijaństwa - promotor dr B. Ruszczyc

Zbigniew Pisański - Całun Turyński w świetle badań archeologicznych, promotor dr B. Ruszczyc

 

1983 (kierunek: Archeologia)

Hanna Katarzyna Dmowska - Fragmenty zabytków brązowych z Tell Atrib (Kom Sidi Youssuf) - promotor dr B. Ruszczyc

Małgorzata Kadłubańska - Dogmatyczne podstawy wczesnochrześcijańskiej ikony Chrystusa: analiza prac badawczych reprezentujących doktrynę Kościoła Zachodniego i Wschodniego - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

Andrzej Klepko - Ceramika stemplowana z polskich wykopalisk z Tell Atrib: kampania wykopaliskowa 1969 i 1979 r. - promotor dr B. Ruszczyc

Teresa Wojciechowska-Witkowska - Lampki chrześcijańskie z Faras - promotor dr S. Jakobielski

 

1982 (kierunek: Archeologia)

Teresa Bączewska - Cezarea Nadmorska okresu rzymskiego - promotor dr B. Ruszczyc

Liliana Biernacka - Nekropolia w Beth Shearim z okresu grecko-rzymskiego: architektura i wyposażenie grobów - promotor dr B. Ruszczyc

Elżbieta Chrzanowska - Ornamentyka fasady synagog palestyńskich - promotor dr B. Ruszczyc

Lidia Domaszewicz - Inskrypcje staronubijskie z Faras - promotor dr S. Jakobielski

Joanna Kościelniak - Symbolika przedstawień na monetach Hasmoneuszy i Herodiadów - promotor dr B. Ruszczyc

Marzena Kubacz - Rzymskie świątynie z terenu Syrii i Palestyny w okresie od 2 połowy I wieku n.e. - promotor dr B. Ruszczyc

Kazimierz Kubacz - Koptyjska ceramika niedekorowana z Teil Atrib: kampania wykopaliskowa 1969 i 1979 r. - promotor dr B. Ruszczyc

Krzysztof Pluskota - Chrześcijaństwo na wyspie File: (w świetle dokumentów pisanych i danych archeologicznych) - promotor dr S. Jakobielski

Roman Szczepaniak - Domy dla pielgrzymów, szkoły talmudyczne oraz łaźnie i baseny rytualne jako budowle towarzyszące synagogom w okresie od II do VII wieku po Chrystusie na terenie Palestyny - promotor dr B. Ruszczyc

Katarzyna Urbaniak - Święty Onufry: ikonografia nubijskiego przedstawienia z Katedry w Faras - promotor dr S. Jakobielski

Andrzej Ring - Grecka inskrypcja z Faras (nr inw. D-80.a): stan badań i próba interpretacji - promotor dr S. Jakobielski

Maria Zielińska - Symbolika przedstawień na monetach z okresu powstań żydowskich - promotor dr B. Ruszczyc

 

1981 (kierunek: Archeologia)

Krzysztof Babraj - Gammadia w apsydzie katedry w Faras: Ich zasięg terytorialny w środowisku wczesnochrześcijańskim i ich znaczenie symboliczne - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

Wirginia Eska - Pałace Heroda Wielkiego na terenie Syro-Palestyny (Judea, Samaria, Perea) - promotor dr B. Ruszczyc

Jolanta Mazur - Analiza porównawcza dwóch nekropolii z terenu Palestyny-hellenistycznej w Marisie izraelskiej zwanej Dominius Flevit na Górze Oliwnej - promotor dr B. Ruszczyc

 

1980 (kierunek: Archeologia)

Krzysztof Adam Korczak-Komorowski - Fragmenty naczyń szklanych z Dongoli - promotor dr S. Jakobielski

Monika Mościcka - Scena „Chrystus umywający stopy Apostołów” - jej źródła i tradycja przedstawieniowa od okresu wczesnego chrześcijaństwa do końca XIV w. - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

 

1979 (kierunek: Archeologia)

Zofia Depczyńska - System obronny Heroda Wielkiego na granicy wschodniej: twierdze krainy Judei, Perei, Idumei - promotor dr B. Ruszczyc

Andrzej Dziarnowski - Castra rzymskie na terenie Palestyny - promotor dr B. Ruszczyc

Ewa Izdebska - Chrystus Serafin na krzyżu - studium inkonograficzne - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

Grażyna Juśkiewicz-Kłobukowska - Treści ideowe sceny Traditio Legis w sztuce wczesnochrześcijańskiej w świetle badań przeprowadzonych w latach 1959-1969 - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

Kazimierz Mikułowski - Ceramika chrześcijańska z Faras - promotor dr S. Jakobielski

Jan Stanisław Partyka - Bizantyński dyptyk z kości słoniowej z cyklem świątecznym ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

Katarzyna Pawlicka - Klasyfikacja grobów monumentalnych na terenie Palestyny w okresie hellenistyczno-rzymskim - promotor dr B. Ruszczyc

Bożena Wiśniewska - Wybrane zagadnienia z ikonografii krzyża w okresie wczesnochrześcijańskim i średniowiecznym: crux ansata w sztuce koptyjskiej - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

Małgorzata Zgutczyńska-Drąg - Typologia synagog palestyńskich w okresie od II do VII w. - promotor dr B. Ruszczyc

 

1978 (kierunek: Archeologia)

Zofia Keller-Pigłowska - Próba interpretacji ikonograficznej malowidła ściennego „Chrystus w majestacie” z katedry w Faras - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

Janusz Marek Krawiecki - Ks. Józef Bilczewski - badacz wczesnochrześcijańskiej ikonografii Eucharystii - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

Tadeusz Pawlicki - Wczesnochrześcijańskie „Loca Sancta” w relacjach polskich pielgrzymów do Ziemi Świętej: przewodnik po Ziemi Świętej bernardyna Anzelma - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

Bożenna Sapińska-Grosch - Malowidło ścienne przestawiające Marię z Dzieciątkiem z katedry w Faras - interpretacja ikonograficzna - promotor doc. dr hab. T. Dobrzeniecki

 

1977 (kierunek: Archeologia)

Zbigniew Ratyński -Krzyże ręczne i pektoralne z Faras - promotor dr S. Jakobielski

Marek A. Steinborn - Przedstawienia świętych jeźdźców w Nubii - archeologiczne realia malowideł - uprzęże - promotor dr S. Jakobielski

 

1976 (kierunek: Archeologia)

Ewa Ostern - Wieczernik w świetle źródeł i archeologii - promotor dr B. Ruszczyc

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach