Odkrycie średniowiecznych mostów na jeziorze Łodygowo

Joanna Wawrzeniuk on czw., 02/04/2015 - 11:27

Odkrycie średniowiecznych mostów na jeziorze Łodygowo (2013)

W ramach realizacji projektu badawczego Instytutu Archeologii UKSW „Niedestrukcyjne kompleksowe rozpoznanie zasobów archeologicznych dna jezior i strefy brzegowej w wybranych akwenach Pojezierza Iławskiego w ramach podwodnego AZP”, kierowanego przez prof. dr hab. Przemysława Urbańczyka, a dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu – „Dziedzictwo kulturowe: ochrona zabytków archeologicznych”, zespół archeologów podwodnych z Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kierowany przez dr. hab. Andrzeja Pydyna, działający we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich – Oddział w Warszawie, zlokalizował na jeziorze Łodygowo dwie średniowieczne przeprawy mostowe prowadzące na jedną z wysp. Wzmianki o tych obiektach pojawiały się już w XIX-wiecznych źródłach archiwalnych. Pozostałości pali były również widoczne przy bardzo niskich stanach wody tego akwenu. Jednak dopiero obecne badania pozwalają na powiązanie omawianych przepraw mostowych z licznym materiałem archeologicznym, pochodzącym głównie z wczesnego średniowiecza. W trakcie badań odnaleziono wiele fragmentów naczyń ceramicznych oraz liczne kości zwierzęce. Niepokojący jest brak zabytków metalowych, które powinny występować w rejonie przepraw mostowych tego typu. Może to sugerować, że miejsce to był rabowane przez osoby wykorzystujące wykrywacze metali. Potwierdza to potrzebę badań i ochrony stanowisk tego typu. Na szczęście w innych rejonach strefy brzegowej natrafiono na cenne zabytki metalowe.Wyspy, strefa brzegowa oraz odnalezione mosty będą przedmiotem badań podwodnych przez najbliższe miesiące. Prowadzone będą dalsze prospekcje, planowane jest również zastosowanie technologii nieinwazyjnych w celu poznania struktury dna i ewentualnych dalszych konstrukcji zalegających w osadach dennych.

Równocześnie zespół archeologów i studentów archeologii Instytutu Archeologii UKSW realizujący pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego projekt badawczy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Katalog grodzisk Warmii i Mazur” podejmuje w lipcu sondażowe badania wykopaliskowe grodziska położonego na wyspie. Powstanie dzięki temu możliwość skonfrontowania wyników badań podwodnych i archeologicznych badań wykopaliskowych.

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach