Badania powierzchniowe wychodni krzemienia czekoladowego

Joanna Wawrzeniuk on czw., 02/04/2015 - 11:21

Studenci Instytutu Archeologii UKSW wzięli udział w badaniach powierzchniowych Świętokrzyskiego Okręgu Pradziejowej Eksploatacji Krzemieni

Ekipa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa projekt „Inwentaryzacja pradziejowych kopalń krzemienia w różnych warunkach środowiskowych”. W jego ramach przeprowadzono prace inwentaryzacyjne na środkowej części wychodni krzemieni czekoladowych pomiędzy Prędocinem a Wierzbicą (pow. radomski) na północno wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Choć jest to najlepiej poznana część wychodni, to większość znanych specjalistom obiektów pragórniczych nie tylko nie została dotychczas objęta ochroną ale nie jest nawet odnotowana w dokumentacji Archeologicznego Zdjęcia Polski. Realizowany projekt zakłada zinwentaryzowanie wszystkich pragórniczych stanowisk z tego regionu i przygotowanie planów ich ochrony.

W pierwszej turze badań powierzchniowych przeprowadzonej w końcu kwietnia wzięli udział studenci drugiego roku Instytutu Archeologii UKSW. Prace zakończyły się niespodziewanym sukcesem. Nie tylko zebrano materiały z powierzchni wszystkich kilkunastu znanych stąd stanowisk pragórniczych ale zlokalizowano poszukiwaną od lat kopalnię krzemienia wykorzystywaną przez społeczności neolitycznej kultury lubelsko-wołyńskiej. Pochodzące z powierzchni stanowiska materiały zabytkowe różnią się zdecydowanie od znanych z innych stanowisk pragórniczych. Okazało się też, że wbrew dotychczasowym przypuszczeniom ludność kultury lubelsko-wołynskiej eksploatowała krzemień z wtórnych złóż w utworach polodowcowych zapewne relatywnie prostymi metodami.

W chwili obecnej trwa porządkowanie pozyskanych materiałów. Po ich wstępnym opracowaniu zaplanowana zostanie druga finalna tura badań terenowych.

Więcej przeczytasz na:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395543,odkryto-kopalnie-...
http://archeowiesci.pl/2013/05/31/prehistoryczne-miejsce-wydobycia-krzem...

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach