Heuersdorf, Kr. Leipziger Land, Saksonia

Joanna Wawrzeniuk on wt., 31/03/2015 - 22:29

Historyczna wieś Heuersdorf w Saksonii przestanie istnieć w roku 2010

Historyczna wieś Heuersdorf w Saksonii przestanie istnieć w roku 2010

Latem roku 2006 przeprowadzone zostały polsko-niemieckie badania wykopaliskowe na terenie wsi Heuersdorf w Saksonii w pobliżu Lipska. Badania te zorganizowane zostały przez trzy instytucje: Urząd do spraw Archeologii Saksonii z siedzibą w Dreźnie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Badaniami kierował prof. Zbigniew Kobyliński przy pomocy Dariusza Wacha i Pawła Gana z IAE PAN. W badaniach uczestniczyli studenci archeologii UKSW i UW.

Kościół Emauskirche pochodzi z XII w.

Przyczyną podjęcia badań była decyzja rządu Saksonii o zniszczeniu wsi z powodu zalegających pod nią pokładów węgla brunatnego. Do roku 2010 ta historyczna wieś przestanie istnieć. Władze konserwatorskie Saksonii postanowi w związku z tym poprzedzić nieuchronną destrukcję pełnymi badaniami i dokładną dokumentacją całej wsi, zarówno istniejących w niej budynków (które poddane zostały skanowaniu trójwymiarowemu, dzięki czemu uzyskano trójwymiarowy model cyfrowy wsi), jak też pełnym badaniom wykopaliskowym. Polska ekspedycja była pierwszą, która rozpoczęła badania na terenie Heuersdorfu, poszukując śladów jego najdawniejszej historii. Badania koncentrowały się w północnej części wsi oraz w rejonie kościoła Emauskirche. Znaleziska archeologiczne pozwoliły ustalić, że w tym rejonie wsi najwcześniejsze osadnictwo pochodzi z połowy XII w.

Ekipa UKSWEkipa UKSW

Wczesnośredniowieczna studnia z połowy XII w.Wczesnośredniowieczna studnia z połowy XII w.

Studenci archeologii UKSW na praktyce wykopaliskowej w Heuersdorf Studenci archeologii UKSW na praktyce wykopaliskowej w Heuersdorf

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach