Lăpuş, Rumunia

Joanna Wawrzeniuk on wt., 31/03/2015 - 21:53

Badania w Lăpuş, Rumunia

W okresie 6-31 sierpnia oraz 13-19 października 2007 przeprowadzone zostały międzynarodowe rumuńsko-niemiecko-polskie badania wykopaliskowe cmentarzyska kurhanowego w Lăpuş w północno-zachodniej Rumunii. Badania prowadziła ekspedycja zorganizowana przez Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş Baia Mare (Dr. Carol Kacsó), Ludwig-Maximilians-Universität München oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Prof. Dr. hab. Carola Metzner-Nebelsick, Prof. UKSW dr Louis Nebelsick i mgr Aleksandra Osińska – absolwentka archeologii na UKSW). W badaniach uczestniczyli studenci UKSW, studenci z Niemiec, Węgier oraz młodzież szkolna z Rumunii.

Cmentarzysko położone jest na terasie rzecznej w Karpatach i obejmuje ok. 70 kurhanów, wiele z nich o średnicy ponad 60 m, pochodzących z późnej epoki brązu (14-11 w. pne). Dotychczasowe badania prowadzone w latach 1967-1974 i 1995 przez Carola Kacsó ujawniły, ze kurhany te zawierają bogato wyposażone pochówki osób należących do warstwy elity społecznej owego czasu. Oprócz broni wykonanej z brązu i żelaza, narzedzi do obróbki metali, brązowych i złotych ozdób, główną zawartością kurhanów są wielkie ilości bogato zdobionych naczyń glinianych, tworzących największy zespół sztuki figuratywnej w ówczesnej środkowej i południowo-wschodniej Europie.

Badania w roku 2007 miały trzy cele:
- sporządzenie planu geodezyjnego nieprzebadanej części stanowiska;
- rozpoznanie szczegółowej stratygrafii kurhanów w celu zrozumienia procesów ich konstruowania;
- dokonanie oceny potencjału turystycznego stanowiska archeologicznego, jako czynnika rozwoju regionu.

Wszystkie trzy cele zostały zrealizowane. Na szczególną uwagę zasługuje zbadanie struktury kurhanu nr 26, w którym oprócz pokładu potłuczonych naczyń ceramicznych odkryto jamy obrzędowe i fundamenty masywnej drewnianej konstrukcji komory grobowej, co jest pierwszym takim przypadkiem w odniesieniu do kurhanów z późnej epoki brązu w Europie.

Ponadto, we współpracy z władzami samorządowymi i kościelnymi zainicjowano projekt pilotażowy dotyczący organizacji parku archeologicznego i etnograficznego w rejonie cmentarzyska.

Planuje się kontynuację badań.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach