Informacja w sprawie seminariów na studiach I stopnia

Joanna Wawrzeniuk on pon., 30/03/2015 - 23:08

Informacja w sprawie seminariów na III roku studiów I stopnia na kierunku archeologia, promotorstwa prac licencjackich oraz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2016/2017

1. Seminaria na III roku studiów w roku akademickim 2016/2017 będą seminariami tematycznymi. Prowadzone będą dwa seminaria w semestrze zimowym: dr Joanna Wawrzeniuk będzie prowadziła seminarium "Interpretacja źródeł archeologicznych, a dr Fabian Welc „Nieinwazyjne metody prospekcji w archeologii, ze szczególnym uwzględnieniem metod geofizycznych”. Student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej jednego z tych seminariów, do wyboru, przy czym prowadzący seminarium decyduje o przyjęciu kandydata na swoje seminarium. Liczebność grupy seminaryjnej nie może być mniejsza niż 10 i większa niż 15 osób. Uczestnictwo i zaliczenie seminarium mogą, ale nie muszą mieć związku z tematyką pracy licencjackiej, której promotorem może być prowadzący seminarium, ale może też być inny pracownik Instytutu Archeologii UKSW. Zaliczenie seminarium (na stopień) odbywa się na podstawie napisanej przez studenta pracy seminaryjnej, której określony przez prowadzącego seminarium temat musi być związany z tematyką seminarium, ale niekoniecznie z tematem pracy dyplomowej.

2. Promotorstwo prac dyplomowych. Promotorem pracy dyplomowej może być każdy pracownik Instytutu Archeologii, również te osoby, które nie prowadzą seminariów na III roku. Do końca września studenci otrzymają informację o zakresie tematycznym, z którego poszczególni pracownicy IA UKSW gotowi są prowadzić prace dyplomowe. Każdy pracownik jest zobowiązany wyrazić zgodę na prowadzenie co najmniej 2 prac licencjackich, o ile studenci wyrażą zainteresowanie proponowaną przez niego problematyką. Zgoda na ewentualne prowadzenie większej liczby prac dyplomowych pozostaje w decyzji każdego pracownika, nie powinno to być jednak więcej niż 6 prac dyplomowych. Konsultowanie postępu prac dyplomowych odbywać się będzie w ramach indywidualnych spotkań w czasie dyżurów pracowników IA UKSW i/lub w dodatkowym czasie określonym przez promotora.


3. Egzaminy dyplomowe będą miały formę losowania pytań z listy znanej studentom. Lista pytań z zakresu programu studiów zostanie opublikowana na początku października 2016 r. Student w czasie egzaminu losuje pytania z tej listy. Komisja może dodatkowo zadawać pytania z zakresu pracy dyplomowej.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach