Informacja w sprawie seminariów na studiach II stopnia

Joanna Wawrzeniuk on pon., 30/03/2015 - 23:03

Informacja w sprawie seminariów na studiach II stopnia na kierunku archeologia, promotorstwa prac magisterskich oraz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2016/2017

1. Seminaria na II stopniu studiów w roku akademickim 2016/2017 będą seminariami tematycznymi. Prowadzone będą dwa seminaria przez prof. dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego: "Wielokulturowość i pogranicza w świetle archeologii" i prof dr hab. Jacka Lecha: „Cicer cum caule czyli o pożytkach z metody”. Uczestnictwo i zaliczenie seminarium mogą, ale nie muszą mieć związku z tematyką pracy magisterskiej, której promotorem może być prowadzący seminarium, ale może też być inny pracownik Instytutu Archeologii UKSW. Zaliczenie seminarium (na stopień) odbywa się na podstawie napisanej przez studenta pracy seminaryjnej, której określony przez kierującego seminarium temat musi być związany z tematyką seminarium, ale niekoniecznie z tematem pracy dyplomowej.

2. Promotorstwo prac dyplomowych. Promotorem pracy dyplomowej może być każdy pracownik Instytutu Archeologii, również te osoby, które nie prowadzą seminariów. Do końca września studenci otrzymają informację o zakresie tematycznym, z którego poszczególni pracownicy IA UKSW gotowi są prowadzić prace dyplomowe. Każdy pracownik jest zobowiązany wyrazić zgodę na prowadzenie co najmniej jednej pracy magisterskiej, o ile studenci wyrażą zainteresowanie proponowaną przez niego problematyką. Zgoda na ewentualne prowadzenie większej liczby prac dyplomowych pozostaje w decyzji każdego pracownika, zasadniczo nie powinno to być jednak więcej niż 3 prace dyplomowe. Konsultowanie postępu prac dyplomowych odbywać się będzie w ramach indywidualnych spotkań w czasie dyżurów pracowników IA UKSW i/lub w dodatkowym czasie określonym przez promotora.

3. Egzaminy dyplomowe będą miały formę losowania pytań z listy znanej studentom. Lista pytań z zakresu programu studiów zostanie opublikowana na początku października 2014 r. Student w czasie egzaminu losuje pytania z tej listy. Komisja może dodatkowo zadawać pytania z zakresu pracy dyplomowej.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach