Zakresy tematyczne prac dyplomowych

Joanna Wawrzeniuk on pon., 30/03/2015 - 22:36

Zakresy tematyczne prac dyplomowych, które mogą być przygotowywane przez studentów pod kierunkiem pracowników Instytutu Archeologii UKSW

w roku akademickim 2016/2017

 

Prof. dr hab. Martin Gojda

Poziom licencjacki i magisterski

Prace w języku angielskim

 • The development of aerial archaeology in the post-Soviet part of Europe after 1990

 • The application of surface artefact collection and non-destructive survey in Poland: past and present

 • Approaches to the cognition of past landscape and settlement in European archaeological traditions

 • Archaeology of early medieval centers of power in Bohemia

 

Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Poziom licencjacki i magisterski

 • Archeologia powszechna od wczesnej epoki żelaza po średniowiecze

 • Teoria i metodologia archeologii

 • Archeologia krajobrazu

 • Archeologia etniczności

 • Archeologia niedestrukcyjna

 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: Opracowywanie programów zarządzania dziedzictwem kulturowym dla wybranych obiektów zabytkowych lub regionów

 • Opracowywanie wyników badań wykopaliskowych różnych stanowisk archeologicznych badanych przez Instytut Archeologii UKSW na terenie Polski i Niemiec

 

Prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

Poziom licencjacki i magisterski

 • Starsza i środkowa epoka kamienia

 • Historia archeologii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii warszawskiej

 

Prof. dr hab. Jacek Lech

Poziom licencjacki i magisterski

 • Archeologia Polski i powszechna epok kamienia i brązu, zwłaszcza neolitu i wczesnej epoki brązu. W tym zakresie chronologicznym szczególnie archeologia procesualno-kognitywna geografii osadnictwa, gospodarki, organizacji społecznej oraz kultury materialnej i symbolicznej, górnictwa, obróbki i dystrybucji skał krzemionkowych w Polsce i w Europie.

 • Historia archeologii i dzieje myśli archeologicznej w Polsce i w Europie, biografistyka archeologiczna, teoria i metodologia archeologii, w tym pogranicze prehistorii i antropologii kulturowej.

 • Archeologia lub historia badań dwóch Pomników Historii: Krzemionek Opatowskich i Biskupina.

 • W ujęciu regionalnym: tematy z archeologia Małopolski, zwłaszcza z międzyrzecza Rudawy i Nidy oraz Przedgórza Iłżeckiego.

 • Możliwość prac dyplomowych z materiałów archeologicznych.

 

Prof. UKSW dr Louis Daniel Nebelsick

Poziom licencjacki i magisterski

Prace w języku angielskim

 • Archaeology of Bronze Age and Early Iron Age in Europe

 • Nomadic peoples and their influence on prehistory and early history of Europe

 • Archaeology of religions and rituals

 

Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Poziom licencjacki i magisterski

 • Archeologia od wczesnego średniowiecza do nowożytności i współczesności

 • Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne archeologii

 

Dr Janusz Budziszewski

Poziom licencjacki i magisterski

 • Archeologia epoki kamienia i wczesnej epoki brązu

 • Analiza zabytków krzemiennych

 • Nowe metody prospekcji w archeologii (za szczególnym naciskiem na ALS)

 

Dr Radosław Gawroński

Poziom licencjacki i magisterski

 • Historia i archeologia starożytnego Rzymu i prowincji rzymskich

 • Archeologia Europy barbarzyńskiej w okresie lateńskim i okresie wpływów rzymskich

 • Bronioznawstwo

 

Dr Rafał Solecki

Poziom licencjacki i magisterski

 • metodyka badań archeologicznych, a w szczególności metoda wykopaliskowa i formy dokumentacji (fotogrametria, CAD, GIS),

 • archeologia wczesnego średniowiecza, średniowiecza (w szczególności tematy związane z obrządkiem pogrzebowym i jego przemianami) oraz okresu nowożytnego,

 • archeologia podwodna,

 • archeologia Warszawy.

 

Dr Joanna Wawrzeniuk

Poziom licencjacki i magisterski

 • Kultura materialna wczesnego średniowiecza (ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia)

 • Kultura symboliczna wczesnego średniowiecza

 • Archeologia Bałtów

 • Skandynawowie na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu

 • Archeologia funeralna od wczesnego średniowiecza do nowożytności

 • Analiza średniowiecznych i nowożytnych kafli oraz wyrobów ze szkła

 • Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego (w tym niematerialnego)

 • Archeologia nieinwazyjna - wykorzystanie technologii LIDAR

 • Zastosowanie antropologicznych nurtów tzw. "Nowej Archeologii" w interpretacji archeologicznej

 • Archeologia sądowa – archeologia zbrodni

 

Dr Fabian Welc

Poziom licencjacki i magisterski

 • Metody geofizyczne w archeologii: metoda georadarowa, magnetyczna, elektrooporowa

 • Geoarcheologia

 • Archeoklimatologia

 • Analiza numerycznych modeli ternu: LIDAR raz zdjęć satelitarnych w celach prospekcji stanowisk archeologicznych

 • Wpływ zmian klimatu na dawne kultury i cywilizacje

 • Zastosowanie wybranych metod geologicznych i przyrodniczych w archeologii

 • Archeologia Egiptu i Sudanu

 • Problematyka upadku wielkich cywilizacji śródziemnomorskich w epoce brązu

 • Archeologia Indii okresu harappańskiego

 

Dr Jacek Wysocki

Poziom licencjacki i magisterski

 • Historia konserwatorstwa archeologicznego

 • Teoria i praktyka konserwatorstwa archeologicznego

 • Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym

 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (architektura i urbanistyka, zieleń, ruralistyka, krajobraz, dziedzictwo niematerialne).

 • Teoria i praktyka badań archeologiczno–architektonicznych

 • Metalurgia żelaza

 

Dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

Poziom licencjacki i magisterski

 • archeologia Grecji i Cypru od neolitu do okresu klasycznego włącznie

 • archeozoologia w kontekście kultur wschodniego basenu M. Śródziemnego

 • religie, wierzenia, rytuały basenu M. Śródziemnego

 • teoria archeologii – archeologia postprocesualna (fenomenologia, archeologia kognitywna); archeologia pamięci; antropologia kulturowa a archeologia

 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym w krajach basenu M. Śródziemnego

 

Dr Magdalena Żurek

Poziom licencjacki i magisterski

 • Archeologia i sztuka wczesnochrześcijańska w zachodniej części basenu M. Śródziemnego

 • Archeologia i sztuka Bizancjum do okresu ikonoklazmu

 • Archeologia późnego antyku we wschodniej części M. Śródziemnego

 • Architektura średniowieczna w Polsce i Europie

 • Późnoantyczne i średniowieczne rzemiosło artystyczne

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach