dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

Joanna Wawrzeniuk on pon., 23/03/2015 - 22:10

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

Adiunkt
 
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Instytut Archeologii
Katedra Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego i Świata Wczesnochrześcijańskiego

Kontakt:
e-mail: k.zeman-wisniewska@uksw.edu.pl

Koordynator programu Erasmus+

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
Archeologia religii i kultu
Prahistoria Grecji i Cypru
Metodologia i teoria archeologii
Popularyzacja archeologii

WYKSZTAŁCENIE:

Doktorat (PhD)
2008-2013 – Studia doktoranckie w Department of Classics, Trinity College Dublin, stypendium Irish Research Council
Praca doktorska pt.: ‘Goddesses with Upraised Arms’ in Cyprus and Crete. A Comparative Study - promotor Dr Christine Morris

University of Cyprus, Department of History and Archaeology, półroczny pobyt w ramach programu Erasmus (semestr zimowy 2009), opiekun: Prof. Maria Iacovou

Magisterium
2005-2007 – Studia magisterskie w Instytucie Archeologii, Uniwersytet Warszawski, stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Praca magisterska pt.: Charakter kontaktów Cypru i Krety Minojskiej - promotor Prof. Kazimierz Lewartowski

Licencjat
2002-2005 – Studia licencjackie w Instytucie Archeologii, Uniwersytet Warszawski
Praca licencjacka pt.: Pochodzenie Afrodyty i początki jej kultu, w świetle źródeł pisanych i archeologicznych, promotor: Prof. Kazimierz Lewartowski (dyplom z wyróżnieniem)

PUBLIKACJE

2015, A Portable Goddess. On Performative and Experiental Aspects of Figures and Figurines. In: S. Cappel, U. Gunkel-Maschek, and D. Panagiotopoulos (eds.), Minoan Archaeology - Perspectives for the 21st Century, Louvain: Presses universitaires de Louvain, pp. 319-326

2014, Teracotta figurines from Priniatikos Pyrgos: Some Preliminary Notes. In: B. Molloy and C.N. Duckworth (eds.), A Cretan Landscape through Time:Priniatikos Pyrgos and environs. Proceedings of a conference held at the British School of Athens, 1st and 2nd June 2012. BAR International Series, Oxford: Archaeopress, pp. 143-148

2012, Of “Godesses” and “Warriors”. Gender Aspects of the Cypriot “Goddesses with Upraised Arms”. In: A. Georgiou (ed.), Cyprus an Island Culture. Society and Social Relations from the Bronze Age to the Venetian Period, Oxford: Oxbow Books, pp. 153-160

2011, Mycenaean Figurines. A Review of: Schallin (A.-L.), Pakkanen (P.) (eds) Encounters with Mycenaean Figures and Figurines. Papers Presented at a Seminar at the Swedish Institute at Athens, 27–29 April 2001. In: The Classical Review vol. 61.2, pp. 583-584

2008, The Aegean Origin of the Aniconic Cult of Aphrodite in Paphos. In: G. Papantoniou, A. Fitzgerald, S. Hargiss (eds), POCA 2005. Postgraduate Cypriot Archaeology. Proceedings of the fifth annual meeting of young researchers on Cypriot Archaeology, BAR International Series, Oxford: Archaeopress, pp. 61-64
 

KONFERENCJE

2015, Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research Approaches to the Archaeology of Cyprus, Medelhavsmuseet, Sztokholm. Referat: Figuring out Figurines, on an Example of Multiple Origins of the Cypriot Early Iron Age Anthropomorphic Teracottas

2014, 20th Annual Meeting of EAA (European Association of Archaeologistis), Stambuł. Referat: Personal Deity and the Privacy of the Ritual. What the form of a figurine tells us about the type of cult?

2012, Fieldwork and Research at Priniatikos Pyrgos and Environs 1912-2012, British School at Athens. Referat: Miscellanies from Priniatikos Pyrgos – Some Preliminary Notes (z M. Wiśniewskim)

2012, Embodied Identities in the Prehistoric Eastern Mediterranean: Convergence of Theory and Practice, University of Cyprus. Referat: Handlers and viewers. Some remarks on the process of perception of terracotta figurines on the example of Cypriot ‘Goddesses with Upraised Arms’

2011, Minoan Archaeology. Challenges and Perspectives for the 21st Century, University of Heidelberg. Referat: A Portable Goddess. On performative and experiental aspects of figures and figurines

2010, Euodes, Euktimene Kypros – The Cradle and the Crossroads of the Mediterranean. Conference to celebrate 50 years of the Republic of Cyprus, Uniwersytet Wrocławski. Referat: Looking for Aphrodite. Some remarks on the Early Iron Age changes in Cypriot cult practices

2010, 10th Annual Postgraduate Cypriot Archaeology, Ca’ Foscari University of Venice. Referat: Upraised Arms Astarte? Transgression of the stylistic and cultural traditions in the Early Iron Age Cyprus

2009, 9th Annual Postgraduate Cypriot Archaeology, Oxford University. Referat: Of “Goddesses” and “Warriors”. Gender Aspects of Goddesses with Upraised Arms

2008, 8th Annual Postgraduate Cypriot Archaeology, Vrije Universiteit Brussel. Referat: Dancing with the Goddess: Some Remarks on Different Ways to Interpret Goddesses with Upraised Arms

2005, 5th Annual Postgraduate Cypriot Archaeology, Trinity College Dublin. Referat: The Aegean Origin of the Aniconic Cult of Aphrodite in Paphos


WYKŁADY GOŚCINNE
2011, Irlandia, University College Dublin. Tytuł: Figurines in Action. On performative and experiental aspects of figures and figurines.

2011, Grecja, Irish Institute of Hellenic Studies at Athens. Tytuł: What’s in the name? How to interpret a ‘Goddess’.


UDZIAŁ W BADANIACH TERENOWYCH

Kemberg (Saxony-Anhalt, Niemcy): grodzisko z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, 2014

Łodygowo (Warmia, Polska): stanowisko wczesno-średniowieczne, 2014

Priniatikos-Pyrgos (Grecja, Kreta): osada od neolitu do epoki hellenistycznej oraz kościół i cmentarz bizantyjski, Irish Institute of Hellenic Studies at Athens: 2009, 2010, 2011

Souskiou-Laona (Cypr): osada chalkolityczna, University of Edinburgh: 2009, 2010

Wielka Brytania, badania ratunkowe, min.: XVII wieczne założenie pałacowe w Londynie, osada z epoki brązu - round houses w Szkocji, stanowisko rzymskie w Walii, English Heritage, CFA Archaeology, PCA Archaeology, Cambrian Archaeological Projects: 2007-2008

Afiartis Survey Project oraz wykopaliska w Fourni (wyspa Karpathos, Grecja): osada z epoki brązu, University of Thrace: 2005, 2006

Praktyki studenckie, Uniwersytet Warszawski: Novae (Bułgaria, 2003), Ząbie (2003), Słonowice (2004)

Wolontariat: Warszawa-Wilanów (Uniwersytet Łódzki, 2002), Wyszembork (Uniwersytet Warszawski, 2001)


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

European Association of Archaeologists

Association for Coroplastic Studies

Aegeus – Society for Aegean Prehistory

Irish Institute of Hellenic Studies at Athens 2011-2012


PROBLEMATYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Archeologia Cypru - wykład monograficzny

Muzeologia - konwersatorium

Wstęp do archeologii II. Starożytne techniki - konwersatorium

Podstawy geodezji i kartografii dla archeologów - konwersatorium

Epoka brązu w Europie - ćwiczenia

Wczesna epoka żelaza w Europie - ćwiczenia

Źródłoznawstwo archeologiczne II. Zabytki z epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich - ćwiczenia

Niedestrukcyjne metody badań archeologicznych - ćwiczenia

Statystyka dla archeologów - konwersatorium

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach