dr hab. Fabian Welc

Joanna Wawrzeniuk on pon., 23/03/2015 - 22:08

Dr Fabian Welc,
Adiunkt

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Instytut Archeologii

Katedra Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

Kontakt
e-mail: fabian.welc@wp.pl

WYKSZTAŁCENIA
•   Magisterium: 1999, Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii, studia magisterskie, zakończone egzaminem w 1999 roku. Temat pracy: „Tzw. grupy koronacyjne z okresu panowania Tutanchamona”. Promotor: prof. K. Myśliwiec.
•    Doktorat: 2009, obrona pracy doktorskiej "Fajanse z Athribis grecko – rzymskiego" zakończona przyznaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii UW.

SPECJALIZACJA
•    Archeologia starożytnego Egiptu i Sudanu.
•    Geoarcheologia.
•    Marketing i promocja archeologii.

UZYSKANE STYPENDIA NAUKOWE
•    1995, półroczne stypendium uznaniowe fundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu. Miejsce pobytu: Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze.
•    1996, półroczne stypendium uznaniowe fundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu. Miejsce pobytu: Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze.
•    2009, 3 - miesięczne stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Miejsce pobytu: Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze.
•    2009 – 2010, roczne stypendium im prof. K. Michałowskiego fundowane przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Miejsce pobytu: Warszawa.
•    2010, 3 - miesięczne stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Miejsce pobytu: Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze.

DOŚWIADCZENIE ARCHEOLOGICZNE
•    1993, udział w wykopaliskah UW w Wyszemborku (praktyka studencka).
•    1993, udział w badaniach powierzchniowych prowadzonych w ramach AZP, okolice Warszawy (praktyka studencka).
•    1994, udział w powierzchniówkach prowadzonych w ramach AZP, okolice Warszawy (praktyka studencka).
•    1994, wykopaliska w Sczebrzeszynie koło Lublina (praktyka studencka).
•    1994, udział w wykopaliskach w Aldorf Kreislandshut, Niemcy. Kierownik prac: dr Z. Kobyliński.
•    1995, udział w wykopaliskach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (= CAŚ) w Tell Atrib. Kierownik prac: prof. K. Myśliwiec.
•    1995/1996 udział w pracach konserwatorsko – archeologicznych prowadzonych przez CAŚ UW na terenie świątyni Hatszepsut w Deir el Bahari, Egipt. Kierownik prac: dr F. Pawlicki.
•    1996 udział w wykopaliskach Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Abydos (DAI Cairo), Egipt. Kierownik prac: dr Günter Drayer.
•    1997 udział w wykopaliskach Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Abydos (DAI Cairo), Egipt. Kierownik prac: dr Günter Drayer.
•    2004 - 2010, udział w wykopaliskach CAŚ UW w Sakkarze, Egipt. Kierownik prac: prof. K. Myśliwiec.
•    2008 udział w wykopaliskach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN na planowanej autostradzie A2, Wiskitki. Kierownik prac: D. Krasnodębski, R. Żukowski.
•    2009 udział w wykopaliskach prowadzonych na terenie założenia parkowo – pałacowego w Wilanowie. Kierownik prac: A. Gołębnik.

 UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH
•    2008 (luty), wykład otwarty w Muzeum Narodowym w Warszawie w ramach seminarium ZAŚ PAN. Tytuł: Sakkara 2008, Tajemnica jednego szybu grobowego.
•    2009 (kwiecień), wykład otwarty w Muzeum Narodowym w Warszawie w ramach seminarium ZAŚ PAN. Tytuł: Sakkara 2008.
•    2009, czynny udział w konferencji: Polacy nad Nilem zorganizowanej przez Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Tytuł: Wstępne wyniki badań geoarcheologicznych na wybranych obszarach nekropoli w Zachodniej Sakkarze. Prelegenci: dr F. Welc, dr J. Trzciński, dr K. O. Kuraszkiewicz.
•    2010 (kwiecień), wykład otwarty w Muzeum Narodowym w Warszawie w ramach seminarium ZAŚ PAN. Tytuł: Sakkara 2009, Badania geoarcheologiczne.
•    2010 (czerwiec), czynny udział w konferencji: Polacy nad Nilem zorganizowanej przez Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Tematy prelekcji: 1) Sakkara 2009. Badania geoarcheologiczne na obszarze tzw. Nekropoli Dolnej. 2) Athribis (Tell Atrib) jako centrum produkcji fajansu w okresie ptolemejskim.
•    2010 (wrzesień), wykład na konferencji Landscape Archaeology. Egypt and the Mediterranean World (Francuski Instytut Archeologiczny w Kairze). Tytuł: Geoarcheological researches of the Polish Mission in Saqqara, Egypt.

PUBLIKACJE
•    F. Welc, Problematyka tzw. Fortów Archaicznych z okresu I i II dynastii w Egipcie, MEANDER, 5-6/1995, s. 277 – 288.
•    F. Welc, A Fragment of a Shabti form Thebes, Göttinger Miszellen, Beiträge zur Ägyptologischen Diskussion, Göttingen, 145/1995, s. 95 – 99.
•    F. Welc, Nowa Atrybucja Statui CG 42194 noszącej inskrypcję Pierwszego Kapłana Amona – Ra Szoszonka z XXII dynastii, MEANDER, 1/1998, s. 75 – 84.
•    F. Welc, Exploration of an Archaic (?) funerary Structure in Sector 2002, Polish Archaeology in the Mediterranean, Reports 2005, s. 176 – 181.
•    F. Welc, New Kingdom graffiti on the west enclosure wall of the Netjerykhet funerary complex, Études et Travaux, Centre d` Archéologie Méditerranéene de l` Académie Polonaise des Sciences, XXII, 2008, s. 226 – 235.
•    F. Welc, Some remarks on the early Old Kingdom structures adjoining on the west enclosure wall of the Netjerykhet funerary complex, Polish Archaeology in the Mediterranean, Reports 2006, s. 175 – 179.
•    T. I. Rzeuska, F. Welc, Some remarks on the Western Massif in the Step Pyramid Complex, Polish Archaeology in the Mediterranean, Reports  2007, in print.
•    J. Trzcinski, K. O. Kuraszkiewicz, F. Welc, Preliminary report on the archaeo-geological researches in the West Saqqara, Polish Archaeology in the Mediterranean, Reports 2007, w druku.
•    F. Welc, The process of installing a stone sarcophagus in the burial chamber of an Old Kingdom shaft, Études et Travaux, Centre d` Archéologie Méditerranéene de l` Académie Polonaise des Sciences, XXII, 2009, s. 180 – 211.
•    F. Welc, Jak Egipcjanie budowali grobowce, Wiedza i Życie, październik 2009, s. 52 – 55.
•    F. Welc, The 3rd Dynasty open quarry west of Step Pyramid, Études et Travaux, Centre d` Archéologie Méditerranéene de l` Académie Polonaise des Sciences  XXIII, w druku.
•    F. Welc, Piramidy w deszczu, Wiedza i Życie, lipiec 2009, s. 52 – 55.
•    K. Myśliwiec, F. Welc, J. Trzciński, Geoarchaeological researches of the Polish Mission in Saqqara, Egypt [w], International Colloquium on Geoarchaeology, Landscape Archaeology, Egypt and the Mediterranean Works, Caire, 19th – 21st September 2010, Institut Français d` Archéologie Orientale (IFAO), Cairo 2010, s. 96.
•    F. Welc, Kartka z dziennika archeologa, Archeologia Żywa, wydanie specjalne – Nekropola w Sakkarze, 2/2010, s. 50 – 55..

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
•    International Association of Egyptologists.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach