dr Radosław Gawroński

Joanna Wawrzeniuk on pon., 23/03/2015 - 21:51

dr Radosław Gawroński

Adiunkt
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Instytut Archeologii,
Katedra Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego i Świata Wczesnochrześcijańskiego

 


Kontakt:

UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, pok.317WYKSZTAŁCENIE

Studia

  • 1992-1998 Studia na Wydziale Historycznym UW, w Instytucie Archeologii.
  • 1997 - Stypendium Philips Universität w MarburguMagisterium

  • 1998 - Ukończone studia na Wydziale Historycznym UW, w Instytucie Archeologii. Temat pracy magisterskiej „Kawaleria legionowa w okresie wczesnego cesarstwa".
Doktorat

  •  1998-2002 Studia na Studium Doktoranckim Wydziału Historycznego UW.

 

  •  02-03 2002 Gość Vrije Universiteit w Amsterdamie.
  • 1999-2003 Główny wykonawca projektu „Batawowie u Rzymian" (Grant promotorski, nr ew KBN: 5 H01H 03621)
  • 24.03.2004 Uzyskany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Sarnowskiego, była poświęcona „Oddziałom Batawów w służbie rzymskiej w okresie wczesnego cesarstwa". Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kolendo, prof. dr hab. Mariusz Mielczarek


 
KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

  • od 2004 wykłady w Instytucie Historii UW z dziedziny historii wojskowości starożytnej
  • od 10.2006 Adiunkt w Katedrze Europejskiego Barbaricum WNHiS UKSW


 

DOROBEK NAUKOWY

Publikacje                                                                                                                                        

1. „Bella Germaniae libri XX i De iaculatione equesrtri Pliniusza Starszego, a sposób walki kawalerii Germanów. Próba interpretacji przekazu Tacyta (Germania 6)". „Eos" (LXXXV 1998, 35-46).
2. Recenzja pracy prof. M. Mielczarka „The armies of the Bosporan Kingdom". „Eos" (LXXXIX 2002, fasc. 2, 398-401).
3. Cohors multis experimentis fidelissima - Batawowie jako straż przyboczna dynastii julijsko-klaudyjskiej - „Meander" (1/2005, 86-105).
4. Some remarks on the origins and construction of  the Roman military saddle, „Archeologia" (LV/2004, 31-40).

Popularnonaukowe teksty prasowe:

5. „Zapomniani numidyjscy akrobaci" - Koń Polski 8/06, 56-57.
6. „Morska kawaleria?" - Koń Polski 9/06, 66-67
7. „Staroegipska „Wuderwaffe" - Koń Polski 10/06, 46-47

Zainteresowania i kierunki badań

Wojskowość starożytna od czasów Homera po Bizancjum, barbarzyńcy w armiach świata antycznego. Kontakty ludy Barbaricum ze światem śródziemnomorskim. Archeologia eksperymentalna.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach