dr Janusz Budziszewski

Joanna Wawrzeniuk on pon., 23/03/2015 - 21:49

dr Budziszewski Janusz 

Adiunkt

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Instytut Archeologii, 

Katedra Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy


Kontakt:
e-mail: budziszewski.janusz@gmail.com


WYKSZTAŁCENIE

Studia:

 • 1974-1979 r. – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, kierunek: Archeologia Polski i powszechna


Magisterium:

 • 1979 r. – magisterium z archeologii na podstawie pracy magisterskiej: „Kopalnia krzemienia w Ożarowie, woj. tarnobrzeskie w świetle dotychczasowych badań” przygotowanej pod opieką prof. dr hab. Stefana K. Kozłowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego).


Doktorat:

 • 1988 r. – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii na podstawie rozprawy doktorskiej: „Wykorzystywanie tzw. krzemienia czekoladowego przez ludność Wyżyny Środkowomałopolskiej na przełomie neolitu i epoki brązu” napisanej pod opieką prof. dr hab. Stefana K. Kozłowskiego (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego).


 

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa:

 • 1978-1999 r. - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

 • 1999-2008 r. - badacz niezależny, stała współpraca z Office et Musée d'archéologie, Neuchâtel (Szwajcaria)

 

 • Od 2009 r. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


 

DOROBEK NAUKOWY

Kierunki badań:

- Występowanie, identyfikacja i własności surowców krzemieniarskich

- Społeczne uwarunkowania gospodarki surowcami krzemiennymi w pradziejach

- Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Europie

 

Kierowanie badaniami wykopaliskowymi:

 • 1979-1983 r. (8 m-cy): kopalnia krzemienia z wczesnej epoki brązu w Ożarowie, woj. świętokrzyskie

 

 • 1994-1995 r. (3 m-ce): schyłkowoneolityczne pracownie krzemieniarskie w Dukli, woj. podkarpackie

 

 • 1996–1998, 2005 r. (19 m-cy): stanowisko wielowarstwowe (epoka kamienia - czasy nowożytne) „Les Chenevières” w Bevaix (kanton Neuchâtel, Szwajcaria)

 

 • 2011-2012 r. (3 mce): neolityczne kręgi kultowe oraz wielokulturowe stanowisko osadnicze w Bodzowie, woj. lubuskie


Artykuły naukowe:

1977; „Motyka“ rogowa z okolic Nowego Sącza; Acta Archaeologica Carpathica 17: 149–150.

1978; (wraz z BĄBEL J.T.) Noże wielofunkcyjne! W sprawie ostrzy z Mierzanowic polemiki ciąg dalszy; Z Otchłani Wieków 44/2: 139–145.

1980; Der Ożarówer Feuerstein und die Probleme seiner Nutzung und Verteilung; [in:] Weisgerber G., Slotta R., Weiner J. (Hrsg.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit; Bochum; Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 22: 318-320.

1980; PL 7 Ruda Kościelna, „Księża Rola“, Ćmielów, Wojw. Tarnobrzeg; [in:] Weisgerber G., Slotta R., Weiner J. (Hrsg.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit; Bochum; Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 22: 596.

1980; PL 8 Borownia, Ćmielów, Ruda Kościelna, Wojw. Tarnobrzeg; [in:] Weisgerber G., Slotta R., Weiner J. (Hrsg.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit; Bochum; Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 22: 597–598.

1980; PL 9 „Korycizna“, Wojciechówka und die Wälder der Oberförsterei Ćmielów Ożarów und Ćmielów, Wojw. Tarnobrzeg; [in:] Weisgerber G., Slotta R., Weiner J. (Hrsg.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit; Bochum; Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 22: 599–601.

1980; PL 10 Gliniany, „Wzgórze Kruk“, Ożarów, Wojw. Tarnobrzeg; [in:] Weisgerber G., Slotta R., Weiner J. (Hrsg.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit; Bochum; Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 22: 601–602.

1980; PL 11 Ożarów, Gemeinde loco, „Za garncarzami“, Wojw. Tarnobrzeg; [in:] Weisgerber G., Slotta R., Weiner J. (Hrsg.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit; Bochum; Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 22: 603–605.

1986; (wraz z MICHNIAK R.) The utilization of the zonal internal structure of Jurassic banded nodular cherts from the Holy Cross Mountains (Central Poland) in the production of Neolithic tools; [in:] T.-Biró K. (ed.), Papers for the International Conference on Prehistoric Flint Mining and Lithic Raw Material Identification in the Carpathian Basin, Budapest – Sümeg 1986; Budapest; p. 211–221. [PDF]

1986; Exploration of the mining field "Za garncarzami" in Ożarów, Tarnobrzeg voivodship. Preliminary report; [in:] T.-Biró K. (ed.), Papers for the International Conference on Prehistoric Flint Mining and Lithic Raw Material Identification in the Carpathian Basin, Budapest – Sümeg 1986; Budapest; p. 69–82. [PDF]

1983/1989; (wraz z MICHNIAK R.) Z badań nad występowaniem, petrograficzną naturą oraz prahistoryczną eksploatacją krzemieni pasiastych w południowym skrzydle niecki Magoń – Folwarczysko; Wiadomości Archeologiczne 49/2: 151–190.

1989; Wstępne wyniki badań materiałów krzemiennych kultury iwieńskiej ze stanowiska 14 w Rybinach, gm. Topólka, woj. włocławskie; [w:] Makarowicz P.; Osada kultury iwieńskiej w Rybinach, woj. włocławskie, stanowisko 14; Inowrocław; s. 49–51.

1990; Remarks on Methods of Studying Prehistoric Areas of Flint Exploitation; [in:] Séronie-Vivien R., Lenoir M. (eds), Le silex de sa genèse à l’outil, Actes du V° Colloque international sur le Silex, Bordeaux, 17 sept. – 2 oct. 1987; Bordeaux – Paris; Cahiers du Quaternaire 17: 217–223. [PDF]

1990; Uwagi o możliwościach porównywania kujawskich i małopolskich inwentarzy krzemiennych kultury amfor kulistych; [w:] Cofta–Broniewska A. (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw; Poznań: Wyd. UAM; s. 205–224. [PDF]

1991; Krzemieniarstwo ludności Wyżyny Środkowomałopolskiej we wczesnej epoce brązu; [w:] Gurba J. (red.), Schyłek neolitu i epoka brązu w Polsce Środkowowschodniej (materiały z konferencji); Lublin: Wyd. UMCS; s. 181–208.

1991; W sprawie badań AZP na arkuszu 84-72; [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1991 roku (J. Gurba – red.); Lublin; s. 58–61.

1993; (wraz z MICHALSKI J.) Siedemdziesiąt lat badań wykopaliskowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; [w:] Kozłowski S. K., Kolendo J. (red.), Dzieje archeologii na Uniwersytecie Warszawskim; Warszawa: Wyd. UW; s. 211–252.

1994; (wraz z BEDNARZ M.) Wstępne badania kompleksu środkowo- i górno-paleolitycznych stanowisk na wychodni krzemienia czekoladowego w Seredzicach, gm. Iłża, woj. Radom; [w:] Bienia M. (red.), Najważniejsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1993 roku; Biała Podlaska; s.7–10.

1994; Ożarów - pradziejowy punkt eksploatacji krzemienia; [w:] Wilgat T. (red.), Przewodnik wycieczkowy Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Lublin; s.17–19.

1995; Flint materials from cemeteries of the Sofievka type; [in:] Kośko A. (ed.), Cemeteries of the Sofievka type: 2950-2750 BC; Poznań; Baltic - Pontic Studies 3: 148–189.

1995; (wraz z BORKOWSKI W.) The Use of Striped Flint in Prehistory; Archaeologia Polona, 33: 71–87. [PDF]

1995; (wraz z MICHNIAK R.) Siliceous Roks of the North-Eastern Mesozoic Margin of the Holy Cross Mountains; [in:] Budziszewski J., Michniak R. (ed.), VIIth International Flint Symposium, Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, 4–8 September 1995. Guide – Book of Excursion 2: Northern Footslopes of Holy Cross Mountains; Warsaw; p. 11–19.

1995; Exposures with Upper Jurassic Flints in Błaziny Górne, Radom District; [in:] Budziszewski J., Michniak R. (ed.), VIIth International Flint Symposium, Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, 4–8 September 1995. Guide – Book of Excursion 2: Northern Footslopes of Holy Cross Mountains; Warsaw; p. 30–32.

1995; Exposure with Lower Turonian Flints in Karsy, Tarnobrzeg District; [in:] Budziszewski J., Michniak R. (ed.), VIIth International Flint Symposium, Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, 4–8 September 1995. Guide – Book of Excursion 2: Northern Footslopes of Holy Cross Mountains; Warsaw; p.45–47.

1995; Za Garncarzami Exploitation Field in Ożarów, Tarnobrzeg District; [in:] Budziszewski J., Michniak R. (ed.), VIIth International Flint Symposium, Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, 4–8 September 1995. Guide – Book of Excursion 2: Northern Footslopes of Holy Cross Mountains; Warsaw; p.48–50.

1995; (wraz z MICHNIAK R.) Exposure with Lower Turonian Flints in Janików, Tarnobrzeg District; [in:] Budziszewski J., Michniak R. (ed.), VIIth International Flint Symposium, Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, 4–8 September 1995. Guide – Book of Excursion 2: Northern Footslopes of Holy Cross Mountains; Warsaw; p.50–52.

1996; Przyczynki do poznania gospodarki krzemieniem pasiastym we wczesnej epoce brązu; [w:] Jaskanis J. (red.), Z badań nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego; Warszawa; Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 3: 87–109.

1997; Mine I/4 of the “Za Garncarzami” Mining Field in Ożarów (Central Poland). Remarks on Methods of Studying Shallow Flint Mines; [in:] Ramos–Millán A., Bustillo M.A. (ed.), Siliceous Rocks and Culture; Granada; p. 151–162.

1997; C-14 Dating of Shallow Flint Mine Sites. Case Study from the „Za Garncarzami” Mining Field in Ożarów (Central Poland); [in:] Schild R., Sulgostowska Z. (ed.), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995; Warszawa; p. 49–55. [PDF]

1997; (wraz z BEDNARZ M.) Potential of Detailed Archaeological Surveys of Flint Outcrop Areas. Case Study: Iłża Region (Central Poland); [in:] Schild R., Sulgostowska Z. (ed.), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995; Warszawa; p. 23–28. [PDF]

1997; (wraz z HAPKA R.) Bevaix NE, Les Chenevières; [w:] Chronique archéologique 1996; Annuaire de la Société de Préhistoire et d’Archéologie (Basel) 80: 233–234.

1998; Świętokrzyski Okręg Pradziejowej Eksploatacji Krzemieni w dobie kultury trzcinieckiej; [w:] Kośko A., Czebreszuk J. (red.), „Trzciniec” – system kulturowy czy interkulturowy proces?; Poznań: Wyd. Poznańskie; s. 285–299.

1998; Krzemieniarstwo społeczności kultury trzcinieckiej z Wyżyny Środkowomałopolskiej; [w:] Kośko A., Czebreszuk J. (red.), „Trzciniec” – system kulturowy czy interkulturowy proces?; Poznań: Wyd. Poznańskie; s. 301–328.

1998; (wraz z KALAGA J.) Instrumentarium do niecenia ognia z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Litewnikach Nowych, woj. bialskopodlaskie; [w:] Buko A. (red.), Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiąta rocznicę pracy naukowej; Warszawa: IA UW; s. 167–174.

2000; Flint Working of the South–Eastern Group of the Funnel Beaker Culture: Exemplary Reception of Chalcolithic Socio–Economic Patterns of the Pontic Zone; [in:] Kośko A. (ed.), The Western Border Area of the Tripolye Culture; Poznań; Baltic – Pontic Studies 9: 256–281.

2000; (wraz z TUNIA K.) A Grave of the Corded Ware Culture Arrowheads Producer in Koniusza, Southern Poland. Revisited; [in:] Kadrow S. (ed.), A Turning of Ages. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary; Kraków: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences; p. 101–135.

2000; Metodyka badań płytkich kopalni krzemienia; [w:] Borkowski W. (red.), Metody badań archeologicznych stanowisk produkcyjnych – górnictwo krzemienia; Warszawa; s. 19-62.

2001; (wraz z SKOWRONEK M.) Results of the preliminary archaeological researches in the Mount Cergowa Massif, the Lower Beskid Mountains; [in:] Machnik J. (ed.), Archaeology and Natural Background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians, part I; Kraków; Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU 2; p. 145-164.

2003; (wraz z HADUCH E., WŁODARCZAK P.) Bell Beaker Culture in South-eastern Poland; [In:] Czebreszuk J., Szmyt M. (eds.), The Northeast Frontier of Bell Beakers: Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002; Oxford; BAR International Series 1155; p. 155-181.

2006; Flint economy in Chalcolithic societies of East–Central Europe; [in:] Körlin G., Weisgerber G. (Hrsg.), Stone Age – Mining Age; Bochum: Deutsches Bergbau-Museum; Der Anschnitt: Beiheft 19; p. 315-327.

2007; (wraz z VON BURG A.) Les occupations La Tène finale de Bevaix)/ Les Chenevières, et du Clos du Château (Canton de Neuchâtel, Suisse). Rapport préliminaire ; [in :] Barral P., Daubigney A., Dunning C., Kaenel G., Roulière-Lambert M.-J. (éds.), L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du XXIXe colloque international de l’AFEAF; Bienne, 5-8 mai 2005 ; Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté; (Annales Littéraires, Série «Environnement, sociétés et archéologie»); p. 295-311.

2008; (wraz z CZEBRESZUK J., WINIARSKA-KABACIŃSKA M., CHACHLIKOWSKI P.) Grób społeczności kultury ceramiki sznurowej z Dąbrowy Biskupiej, stan. 21, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie; [w:] Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M. (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin; Poznań: Wyd. Poznańskie; s. 31-69.

2008; Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych; [w:] Borkowski W., Libera J., Sałacińska B., Sałaciński S. (red.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003; Warszawa-Lublin; Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach, tom 7; s. 33-106.

2010; (wraz z WŁODARCZAK P.) Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie

Małopolskiej; Kraków: IAiE PAN, Oddz. w Krakowie.

2011; (wraz z WŁODARCZAK P.) Die schnurkeramischen Beile aus den kleinpolnischen Gräbern; [In:] Beier H.-J., Einicke R., Biermann E.(Hrsg.), Dechsel, Axt, Beil & Co – Werkzeug, Waffe,  Kultgegenstand? Aktuelles aus der Neolithforschung; Langenweissbach: Beier & Baran. Archäologische Fachliteratur; Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 63, Varia neolithica VII; S. 55-64.

2012; (wraz z WYSOCKI J.) Nowe możliwości detekcji materialnych śladów historii terenów leśnych- lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR); Archaeologica Hereditas 1, Konserwacja zapobiegawcza środowiska 1: 117-125.

2012; (wraz z KOBYLIŃSKI Z., BOROWSKI M., HERBICH T., KOBYLIŃSKI Ł.,
SŁAWIK Ł., WACH D., WYSOCKI J., JASZEWSKA A.) Kompleksowe,

niedestrukcyjne rozpoznanie zasobów archeologicznych Starego Kraju w
województwie lubuskim; Archeologia Środkowego Nadodrza 9: 11-41.

2013;   (wraz z GRUŻDŹ W.); O technikach i metodach krzemieniarskich, [w:] M.M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Kraków-Pękowice, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, 4; s. 161-178.[PDF]

2014;   (wraz z MIESZKOWSKI R., WELC F., MIGAL W., BĄKOWSKA A.); Preliminary Results of the Ground Penetrating Radar (GPR) Prospection in the Area of the Prehistoric Flint Mine Borownia, South Eastern Poland; Studia Quaternaria, vol. 31, no. 2: 123–132.[PDF]Prace popularne – fragmenty podręczników szkolnych

1988; Najdawniejsze dzieje ludzkości; [w:] Tazbirowa J., Wipszycka E.; Historia. Starożytność. Podręcznik dla szkół średnich klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego; Warszawa: WSiP; s. 7–23. [12 wydań w latach 1988–2000]

1998; rozdziały: Kiedy narodził się człowiek? i Łowcy mamutów; [w:] Budziszewski J., Kośka B., Krawczyk P., Pytlak J. i Ścieżka P.; Narodziny. Materiały do nauczania blokowego dla klas 4 – 6. Zeszyt 2; Warszawa; s. 22–25.

 

Ważniejsze prezentacje na międzynarodowych konferencjach naukowych:

1980 – Bochum, 5000 Jahre Feuersteinbergbau;

1987 – Bordeaux, Vth International Flint Symposium;

1991 – Madryt, VIth International Flint Symposium;

1995 – Warszawa, VIIth International Flint Symposium;

1999 – Bochum, VIIIth International Flint Symposium;

2002 – Poznań, The Northeast Frontier of Bell Beakers;

2005 – Bienne, L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges (XXIXe colloque de AFEAF) ;

 

Inna działalność:

1984-2009 r. - współorganizacja i udział w «Seminariach igołomskich» prof. J. Machnika poświęconych problematyce schyłkowego neolitu oraz wczesnej epoki brązu w Polsce;

1992-1994 r. – (wraz z mgr E. Marczak) redagowanie Sprawozdań z badań Instytutu Archeologii UW;

1995 r. - prace przy organizacji VIIth International Flint Symposium (Warszawa – Ostrowiec );

 

Problematyka zajęć dydaktycznych

 •  epoka kamienia Starego Świata

 

 •  źródłoznawstwo archeologiczne
 • metodyka badań archeologicznych
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach