Wydarzenie

Rafał Solecki on czw., 07/03/2019 - 22:57

Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (RODA). Rada będzie pełnić rolę ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym przy ważnych zagadnieniach związanych z archeologią. Przewodniczącą RODA została prof. dr hab. Marzena Szmyt, a jej zastępcami dr hab. Jacek Górski oraz prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński.

Jednocześnie na pierwszym posiedzeniu rady Generalna Konserwator Zabytków, dr hab. Magdalena Gawin, wręczyła prof. Zbigniewowi Kobylińskiemu Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za jego dotychczasową działalność teoretyczną, naukowo-badawczą i praktyczną w dziedzinie ochrony zabytków archeologicznych w Polsce.

Gratulujemy!

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach