Publikacja

Rafał Solecki on ndz., 28/10/2018 - 09:48

Ukazała się nowa publikacja z serii Archaeologica Hereditas.

„Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów dotyczących jednego z głównych problemów organizacyjnych dotykających współczesną archeologię w Polsce, a mianowicie kwestii przechowywania ruchomych zabytków archeologicznych, pochodzących z wykopalisk i poszukiwań powierzchniowych. Te dostarczające zazwyczaj wiele satysfakcji badaczowi i potencjalnie zawierające wiele ważnych i unikatowych informacji o przeszłości znaleziska muszą być nie tylko poddane doraźnym zabiegom konserwatorskim  i dokumentacji oraz opracowane naukowo, ale także następnie długoterminowo przechowywane we właściwych warunkach. Tym samym, w momencie zakończenia wykopalisk archeologicznych, kiedy kończą się problemy finansującego badania inwestora, zaczynają się z kolei bardzo poważne problemy archeologów, urzędników odpowiedzialnych za ochronę zabytków i muzealników (…).  Poruszone w niniejszej książce kwestie dotyczą zarówno prawnych, jak i etycznych aspektów prowadzenia prac badawczych na miejscach dawnych cmentarzysk oraz prezentacji na muzealnych ekspozycjach ludzkich szczątków. Mamy nadzieję, że przedstawione w tej publikacji artykuły uwrażliwią Czytelników na problematykę badania i traktowania z należytym szacunkiem historycznych pochówków.” - cytat z wprowadzenia, aut. K. Zdeb i Z. Kobyliński

Szczegółowe informacje w zakładce "Publikacje" w Menu Bocznym

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach