V Konferencja Geoarcheologiczna

Rafał Solecki on sob., 24/03/2018 - 15:17

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Instytut Archeologii Chorwackiej Akademii Nauk

oraz Zakład Archeologii Uniwersytetu w Zagrzebiu

zapraszają do udziału w piątej już edycji Konferencji Geoarcheologicznej pod tytułem:

 

Late Antiquity and Migration Period in the Light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions

 

Konferencja odbędzie się 23-24 października 2018 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Zagrzebiu. Tegoroczna edycja poświęcona jest  w całości zagadnieniom związanym z  kwestiami zmian klimatu oraz przemian środowiskowych i społecznych w okresie późnorzymskim oraz w okresie wędrówek ludów (4-6 w. n.e.) w świetle szerokiego spektrum danych geoarcheologicznych z obszaru wschodniej części Morza Śródziemnego ze szczególnym uwzględnieniem zachodniego i wschodniego wybrzeża Adriatyku oraz przyległych obszarów (m. in. północno – wschodnie Włochy, zachodnia Chorwacja, południowa Słowenia, Bośnia i Hercegowina oraz Albania). Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z tzw. kryzysem późnego antyku, który korelowany jest z  2 wydarzeniem klimatycznym Bonda (ok. 1,5 ka BP).

Głównym celem Konferencji jest prezentacja wyników interdyscyplinarnych badań geoarcheologicznych szerokiej rzeszy specjalistów nauk humanistycznych i przyrodniczych. Organizatorzy konferencji pragną również stworzyć forum dla wymiany informacji i doświadczeń między archeologami a geologami, sedymentologami, geografami, klimatologami i pedologami. W długoterminowej perspektywie współpraca ta ma stymulować nowe inicjatywy i projekty badawcze, poszerzające naszą wiedzę z zakresu obustronnej relacji między człowiekiem a środowiskiem naturalnym, w tym szczególnie wpływem holoceńskich zmian klimatu na dawne kultury i cywilizacje.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz aplikacja zgłoszeniowa znajdują się na stronie Instytutu Archeologii w Zagrzebiu:

www.iarh.hr/en/public-events/the-5th-geoarchaeological-conference-first-...

Informacji udziela również Dr hab. F. Welc (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji: f.welc@uksw.edu.pl)

oraz dr Katrine Botić (V-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: katarina.botic@iarh.hr).

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach