Konferencja

Zaproszenie

do udziału w konferencji

"Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych na Mazowszu"

organizowanej przez Instytutu Archeologii UKSW, Muzeum Historycznego w Legionowie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

w dniu 13.10.2017 r.

 

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana (bud. 21), ul. Wóycickiego 1/3.

Strona wydarzenia:

https://sites.google.com/view/zbioryarcheologicznewmuzeach/

www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

Program konferencji w formacie PDF

Kontakt z organizatorami: k.h.zdeb@gmail.com, waworl@gmail.com

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach