Badania archeologiczne

Wyspa Rab (Chorwacja)

Zakończył się pierwszy sezon chorwacko-polskich badań archeologicznych i geoarcheologicznych na wyspie Rab. Jest to wspólny projekt naszego Instytutu oraz Instytutu Archeologii w Zagrzebiu. Pracami ze strony polskiej kieruje dr hab. Fabian Welc (IA UKSW), a ze strony chorwackiej dr Ana Konestra (IA w Zagrzebiu). 

Prace pierwszego sezonu koncentrowały się w północno-wschodniej części wyspy, gdzie dzięki badaniom geofizycznym udało się zlokalizować zabudowania mieszkalne (prawdopodobnie warsztaty) datowane na IV i V w. n.e. Pozostałości jednej ze nowo odkrytych struktur były obiektem badań wykopaliskowych. Wykop sondażowy ujawnił pozostałości murów dużego budynku mieszkalnego, który ozdobiony był kolumnadą. Wśród licznych znalezisk warto wymienić importowane z obszaru cesarstwa szkło, amfory oraz monety i ozdobne apliki.

Więcej na temat badań w dziale "Badania Naukowe".

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach