Dzień organizacyjny !!!

Dzień organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych
I i II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
(politologia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, historia,
archeologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, socjologia, praca
socjalna, ekonomia, ekonomia menedżerska, historia sztuki,
ochrona dóbr kultury i środowiska)


27 września 2017 r. ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, Aula Szumana


9.00 – spotkanie z Kolegium Dziekańskim oraz Dyrektorami Instytutów
10.30 – spotkanie z Samorządem Studenckim
12.30 – szkolenie BHP

(Informacja w formie PDF)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach