Praktyki studenckie

leszek on pon., 23/02/2015 - 11:15

 

Praktyki studenckie

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych - archeologia

Dr Joanna Wawrzeniuk

j.wawrzeniuk@uksw.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych - zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Dr Jacek Wysocki

jacek.wysocki@op.pl


 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW

ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUCIE ARCHEOLOGII WNHiS UKSW W WARSZAWIE-

do pobrania plik pdf - razem z Załącznikami


PROGRAMY PRAKTYK W FORMIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH

Program praktyk wykopaliskowych dla studentów archeologii UKSW

Program praktyk powierzchniowych dla studentów archeologii UStandardy kształcenia dla kierunku studiów: archeologia

Studia pierwszego stopnia:
Praktyki w formie ćwiczeń terenowych powinny trwać nie krócej niż 12 tygodni. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie. Zaleca się, aby zajęcia terenowe przygotowywały do obsługi aparatury geodezyjnopomiarowej oraz umożliwiały nabycie umiejętności fotografowania i filmowania.

Studia drugiego stopnia:
Programy nauczania powinny przewidywać ćwiczenia terenowe lub muzealnokonserwatorskie w wymiarze 6 tygodni. Zaleca się, aby ćwiczenia terenowe: obejmowały treści z zakresu strategii działań organizacyjnych podejmowanych w związku z realizacją badań terenowych oraz zapewniały zdobycie doświadczenia w zakresie samodzielnego prowadzenia prac na odcinku badań i kierowania zespołami ludzkimi.

BIURO KARIER UKSW - CENTRUM PRAKTYK

http://bk.uksw.edu.pl/praktyki
 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach