Seminaria

leszek on pon., 23/02/2015 - 09:57

Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych

Studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz I i II roku studiów II stopnia (magisterskich) są zobowiązani do zaliczenia jednego z seminariów problemowych. W związku z tym do dnia 16 października muszą dokonać wyboru jednego z seminariów, zgłaszając ten fakt prowadzącemu seminarium i – po uzyskaniu akceptacji prowadzącego - rejestrując się na seminarium w systemie USOS.

Na poziomie licencjackim w semestrze zimowym seminaria do wyboru to:
- „Interpretacja źródeł archeologicznych” (prowadząca: dr Joanna Wawrzeniuk)
- „Nieinwazyjne metody prospekcji w archeologii, ze szczególnym uwzględnieniem metod geofizycznych” (prowadzący: dr Fabian Welc)

Na poziomie magisterskim w semestrze zimowym seminaria do wyboru to:
- „Wielokulturowość i pogranicza w świetle archeologii” (prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński)
- „Cicer cum caule czyli o pożytkach z metody”” (prowadzący: prof. dr hab. Jacek Lech)

Zaliczenia seminariów odbywają się na podstawie pisemnych prac seminaryjnych i aktywności podczas zajęć. Szczegółowe zasady podane są w syllabusach.

Uczestnictwo w seminariach może lecz nie musi mieć związku z przygotowywaniem prac dyplomowych, ponieważ prace dyplomowe, za przygotowanie których studenci otrzymują określoną liczbę punktów ECTS, mogą być przygotowywane pod kierunkiem każdego z pracowników Instytutu Archeologii UKSW w ramach pracy własnej studenta. Zakres prac dyplomowych, które gotowi są prowadzić poszczególni pracownicy IA UKSW podany jest do wiadomości studentów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu.

Zakresy tematyczne prac dyplomowych  - plik pdf - do pobrania

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach