DYŻURY PRACOWNIKÓW

leszek on pon., 23/02/2015 - 09:56

Dyżury pracowników Instytutu Archeologii w sprawach organizacyjnych i sprawach związanych z dydaktyką w roku akademickim 2017/2018 -semestr zimowy

Dyrektor Instytutu Archeologii, Kierownik Katedry Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej – prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński – środa, godz. 9.45-11.15, pok. 223

Zastępca Dyrektora Instytutu (sprawy studenckie) – dr Magdalena Żurek – piątek, godz. 11.15-12.15, pok. 317

Kierownik Katedry Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego i Świata Wczesnochrześcijańskiego, Kierownik Studium Doktoranckiego Archeologii - prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk - środa 13.00-14.00, pok. 317

Kierownik Katedry Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy - prof. zw. dr hab. Jacek Lech - wtorek, godz. 14.45-15.45, pok. 317 lub 103

Pełnomocnik Dziekana ds. Archeologicznych Praktyk Studenckich - dr Joanna Wawrzeniuk - czwartek, godz. 14.45-15.45, pok. 317

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - dr Jacek Wysocki - piątek, godz. 9.10-9.45, 16.45-17.15, pok. 317

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus, Opiekun I roku studiów I stopnia, kierunek archeologia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym – dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska – środa, godz. 12.15-13.15, pok. 317

Opiekun Koła Naukowego Studentów Archeologii, Opiekun II roku studiów I stopnia, kierunek archeologia – dr Janusz Budziszewski – środa, godz. 13.15-14.45, pok. 317

Opiekun III roku studiów I stopnia, kierunek archeologia - dr hab. Fabian Welc – piątek, godz. 12.15-13.15, pok. 317

Opiekun II roku studiów II stopnia, kierunek archeologia – dr Joanna Wawrzeniuk – czwartek, godz. 14.45-15.45, pok. 317

Opiekun II roku studiów I stopnia, kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym - dr Radosław Gawroński – piątek, godz. 11.30-12.30, pok. 317

Opiekun księgozbioru dydaktycznego Instytutu Archeologii - dr Radosław Gawroński – piątek, godz. 11.30-12.30, pok. 317

Konsultacje naukowe pracowników Instytutu Archeologii w roku akademickim 2016/2017 -semestr zimowy

Prof. zw. dr hab. Martin Gojda – w dniach wykładów, pok. 317, 324

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński – środa, godz. 9.45-11.15, pok. 223

Prof. zw. dr hab. Stefan Karol Kozłowski – środa, 11.15-12.15, pok. 317

Prof. zw. dr hab. Jacek Lech – wtorek, godz. 14.45-15.45, pok. 317 lub 103

Prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk – środa 13.00-14.00, pok. 317

Prof. nzw. UKSW dr hab. Louis Daniel Nebelsick – w dniach wykładów, pok. 317, 324

Dr hab. Fabian Welc – piątek, godz. 12.15-13.15, pok. 317

Dr Janusz Budziszewski – środa, godz. 13.15-14.45, pok. 317

Dr Radosław Gawroński –  piątek, godz. 11.30-12.30, pok. 317

Dr Joanna Wawrzeniuk – czwartek, godz. 14.45-15.45, pok. 317

Dr Jacek Wysocki – piątek, godz. 9.10-9.45, 16.45-17.15, pok. 317

Dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska – środa, godz. 12.15-13.15, pok. 317

Dr Magdalena Żurek – piątek, godz. 11.15-12.15, pok. 317

Dr Rafał Solecki - wtorek, godz. 11.30-12.30, pok. 317 lub 111

 

Dyżury pracowników IA w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy - wersja pdf do pobrania wkrótce   

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach