Badania Naukowe

Sezon 2017


Wyspa Rab (Chorwacja)

Zakończył się pierwszy sezon chorwacko-polskich badań archeologicznych i geoarcheologicznych na wyspie Rab położonej na Morzu Adriatyckim. Jest to wspólny naszego Instytutu oraz Instytutu Archeologii w Zagrzebiu. Pracami ze strony polskiej kieruje dr hab. Fabian Welc (IA UKSW), a ze strony chorwackiej dr Ana Konestra (IA w Zagrzebiu). Głównym celem projektu jest inwentaryzacja na obszarze wyspy Rab dziesiątków stanowisk archeologicznych datowanych głównie na okres rzymski. Wyspa była bardzo istotnym punktem na mapie szlaków cesarstwa rzymskiego, dlatego też Oktawian August zbudował na Rab port oraz miasto otoczone murami o nazwie Felix Arba. Obecnie jest to miasto Rab (stolica administracyjna wyspy) położone w południowej części wsypy.

Prace pierwszego sezonu koncentrowały się w północno wschodniej części wsypy Rab, w zatoce Podšilo (rejon Lopar). Głównym celem było rozpoznanie rzymskiego zaplecza gospodarczego, związanego z funkcjonowaniem pieców garncarskich, które odkryto w okolicy kilka lat temu. Dzięki badaniom geofizycznym z użyciem georadaru udało się zlokalizować w zatoce Podšilo kolejne struktury architektoniczne - zabudowania mieszkalne (prawdopodobnie warsztaty) oraz kolejny piec - datowane na IV i V wiek n.e. Budynki te otaczały w starożytności port, który był istotnym punktem na szklaku handlowym między Cesarstwem rzymskim a Afryką Północną.

Pozostałości jednej ze nowo odkrytych struktur architektonicznych są obecnie obiektem badań archeologicznych. Wykop sondażowy ujawnił pozostałości murów dużego budynku mieszkalnego, który ozdobiony był kolumnadą. Wśród licznych znalezisk warto wymienić importowane z obszaru cesarstwa szkło, importowane z obszaru Afryki północnej amfory oraz monety i ozdobne apliki. Znaleziska te świadczą niewątpliwie o znacznej zamożności ówczesnych mieszkańców wyspy.

W przyszłym roku badacze planują otwarcie kolejnych wykopów sondażowych aby rozpoznać formę oraz wiek innych struktur odkrytych w zatoce Podšilo dzięki badaniom geofizycznym. Prace dokumentacyjne będą się również koncentrowały na obszarze zajmowanym przez rozległe założenie klasztorne z V w. n.e., którego ruiny przetrwały nieopodal zatoki Podsidlo. Obecnie założenie w to dużym stopniu zagrożone jest przez intensywną erozję oraz intensywne podmywanie brzegu przez morze.

Zob. równeż: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459829,starozytne-budowle-od...

 


Skarb z Witaszkowa na nowo odkryty

Artykuł o Instytutowych badania na Mazurach - http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404308,na-mazurach-arche...

Polsko-Niemieckie badania archeologiczne w Kemberg

więcej w zakładkach bocznych:

Odkrycie średniowiecznych mostów na jeziorze Łodygowo

Badania powierzchniowe wychodni krzemienia czekoladowego

Odkrycie średniowiecznego mostu

Media o badaniach UKSW w Opatowie

Doniesienia prasowe o badaniach w Bodzowie, woj. lubuskie

Udział Instytutu Archeologii UKSW w badaniach miejsca katastrofy pod Smoleńskiem

Nowa Wieś, woj mazowieckie (2009)

Kazimierz Biskupi, woj. wielkopolskie

Biehla, Lkr. Kamenz, Saksonia

Pirna, Saksonia

Heuersdorf, Kr. Leipziger Land, Saksonia

Starosiedle, woj. lubuskie

Kozów, woj. lubuskie

Banganarti, Sudan

Lăpuş, Rumunia

Rosenhof, Kr. Stendal, Saksonia-Anhalt

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach