Składanie prac dyplomowych 2016 - informacje ogólne

Joanna Wawrzeniuk on sob., 23/04/2016 - 12:24

Składanie prac dyplomowych – informacje ogólne

Studenci wszystkich kierunków i stopni składają w dziekanacie prace dyplomowe do 14 czerwca 2016

1) jeden egzemplarz pracy - sklejony lub zszyty, dwustronnie drukowany z oświadczeniem o samodzielności podpisanym przez promotora (znajduje się w systemie APD UKSW – login jak do USOS) zamieszczonym po stronie tytułowej;

* Student dostarcza osobiście egzemplarze pracy (jeżeli są wymagane) dla promotora i recenzenta (format tych egzemplarzy do indywidualnych ustaleń z promotorem).

2) trzy wypełnione i podpisane dokumenty z systemu APD:
– karta pracy dyplomowej (proszę drukować po wpisaniu streszczenia i słów kluczowych),
– wniosek o powołanie komisji,
– załącznik ze zgodą na rozpowszechnienie pracy poprzez publiczne udostępnianie tj. Archiwum UKSW.

3) życiorys zawodowy (http://www.teologia.uksw.edu.pl/…/def…/files/yciorys_zaw.pdf);

4) kartę obiegową, którą należy pobrać w dziekanacie;

5) potwierdzenie opłaty – 60 zł;

6) 4 szt. fotografii w formacie 4,5 x 6,5 w stroju wizytowym.

plik w formacie pdf - do pobrania

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach