Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych w roku akademickim 2015/2016

Joanna Wawrzeniuk on wt., 29/09/2015 - 20:11

Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych

Studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz I i II roku studiów II stopnia (magisterskich) są zobowiązani do zaliczenia jednego z seminariów problemowych. W związku z tym do dnia 16 października muszą dokonać wyboru jednego z seminariów, zgłaszając ten fakt prowadzącemu seminarium i – po uzyskaniu akceptacji prowadzącego - rejestrując się na seminarium w systemie USOS.

 

Na poziomie licencjackim seminaria do wyboru to:

- „Interpretacja źródeł archeologicznych” (prowadząca: dr Joanna Wawrzeniuk)

- „Prahistoria basenu Morza Śródziemnego” (prowadząca: dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska)

 

Na poziomie magisterskim seminaria do wyboru to:

- „Kultura materialna a tożsamość grupowa” (prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński)

- „Archeologia a historia” (prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk)

 

Zaliczenia seminariów odbywają się na podstawie pisemnych prac seminaryjnych i aktywności podczas zajęć. Szczegółowe zasady podane są w syllabusach.

Uczestnictwo w seminariach może lecz nie musi mieć związku z przygotowywaniem prac dyplomowych, ponieważ prace dyplomowe, za przygotowanie których studenci otrzymują określoną liczbę punktów ECTS, mogą być przygotowywane pod kierunkiem każdego z pracowników Instytutu Archeologii UKSW w ramach pracy własnej studenta. Zakres prac dyplomowych, które gotowi są prowadzić poszczególni pracownicy IA UKSW podany jest do wiadomości studentów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach