Wczesne chrześcijaństwo – różne warunki, różne oblicza

Joanna Wawrzeniuk on śr., 24/06/2015 - 22:05

 

„Wczesne chrześcijaństwo – różne warunki, różne oblicza”

Konferencja z okazji 45 lat pracy dr Tadeusza Gołgowskiego na ATK i UKSW

19 czerwca 2015 r.

UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 107

 

10.00 – 10.10 – otwarcie konferencji

10.10 – 10.30 – prof. Zbigniew Kobyliński i prof. Maria Miśkiewicz - Tadeusz Gołgowski i nauczanie archeologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10.30 – 10.50 - dr hab. Bożena Wronikowska-IwaszkiewiczPionierzy archeologii chrześcijańskiej w Polsce 

10.50-11.10 - ks. prof. dr hab. Józef NaumowiczNajstarsze martyriony w Kapadocji (świadectwa materialne i pisane)

11.10 – 11.30 - dr hab. Tomasz Waliszewski - Bazylika w Chhim na tle architektury kościelnej późno antycznej Fenicji

11.30 – 11.50 - dyskusja

11.50 – 12.00 – przerwa

12.00 – 12.20 - mgr Tomasz GóreckiTeby: chrześcijańscy mieszkańcy faraońskich grobowców

12.20 – 12.40 – dr Katarzyna Zeman-WiśniewskaPoczątki chrześcijaństwa w rejonie Pafos

12.40 – 13.00 - mgr Roman SzlązakWczesnochrześcijańskie bazyliki greckiego Epiru. Od chwały do zapomnienia

13.00 – 13.20 – dyskusja

13.20 – 13.50 – przerwa

13.50 – 14.10 - dr hab. Katarzyna Maksymiuk - Kilka uwag o chrześcijanach w Iranie w okresie sasanidzkim

14.10 – 14.30 - dr Magdalena Żurek - Wczesne chrześcijaństwo w rejonie Zatoki Perskiej. Miedzy historią a archeologią

14.30 – 14.50 - Przemysław Wróblewski - Synodicon orientale jako źródło do organizacji Kościoła chrześcijańskiego w Iranie

14.50 – 15.00 – przerwa

15.00 – 15.20 - dr hab. Maria Starnawska - Znad Jordanu nad Nidę i Wartę – początki krzyżowców w habitach na ziemiach polskich

15.20 – 15.40 - dr Radosław GawrońskiOd rzymskich ekwitów do świętych jeźdźców. Style jazdy późnorzymskiej i bizantyjskiej

15.40 – 16.00 - dr Joanna Wawrzeniuk - Chrystianizacja a słowiańska obrzędowość rodzinna. Przykłady z pogranicza polsko-białoruskiego

16.00 – 16.20 – dyskusja

16.20 – 16.30 – zamknięcie konferencji 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach