Zaproszenie - Konferencja "Przestrzeń sakralna w przeszłości - między teorią a praktyką archeologiczną"

Joanna Wawrzeniuk on śr., 03/06/2015 - 15:57

 

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE UND ARCHÄOLOGIEN EUROPAS, UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG

 

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU

W MIĘDZYNARODOWEJ INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

PRZESTRZEŃ SAKRALNA W PRZESZŁOŚCI

MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ ARCHEOLOGICZNĄ

 

która odbędzie się 7 listopada 2015 roku

Kurhan w Puszczy Ladzkiej, Polska

Poszczególne nurty badań archeologicznych poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji społeczeństw pradziejowych, ich środowiska kulturowego, jakie były ich środki utrzymania, techniki, handlu czy wymiany. Obok nich traktowana szeroko archeologia religii czerpie inspiracje z powyższych analiz, stara się jednak pokazać, jakie systemy myślowe i światopoglądowe kierowały działaniami ludzkimi w przeszłości i jak kreowana była "święta" przestrzeń. Jednak bez znajomości źródeł archeologicznych oraz wiedzy na temat teorii humanistycznych, filozoficznych, umożliwiających ich interpretację opisywanie czy rekonstruowanie dawnych wierzeń wydaje się niemożliwe. Konferencja PRZESTRZEŃ SAKRALNA W PRZESZŁOŚCI – MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ ARCHEOLOGICZNĄ poprzez wykorzystanie potencjału młodych i doświadczonych już naukowców różnych środowisk zajmujących się badaniem kultury symbolicznej: archeologów, antropologów kulturowych, religioznawców czy antropologów fizycznych ma na celu zaprezentować wskazany w tytule problem badawczy na różnych płaszczyznach. Przedstawienie nowych trendów związanych z badaniem dawnych wierzeń i religii należy jednak łączyć z omówieniem rezultatów prac terenowych związanych z "przestrzenią sakralną" oraz sposobami interpretowania zjawisk o charakterze religijnym.

 

Zgłoszenia wraz z krótkimi abstraktami, w języku polskim i angielskim/niemieckim (do 1 strony A4 - 3000 znaków) prosimy nadsyłać

do dnia 30 czerwca 2015 roku na poniższe adresy sekretarzy konferencji:

dr Joanna Wawrzeniuk - j.wawrzeniuk@uksw.edu.pl

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska k.zeman-wisniewska@uksw.edu.pl

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale chętnie udzielą pomocy w ich zorganizowaniu

 

 

 

Kierownik naukowy konferencji:

dr Louis D. Nebelsick, prof. nzw. UKSW

 

WERSJA  W PDF

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach