Egzamin dyplomowy

Joanna Wawrzeniuk on pt., 22/05/2015 - 16:30

UWAGA (!) STUDENCI PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM


1. Do 23 stycznia bierzącego roku (!) należy złożyć formularz do zatwierdzenia/zmiany tematu pracy licencjackiej/magisterskiej.

2. Na 7 dni przed planowanym terminem obrony w dziekanacie należy złożyć komplet następujących dokumentów:

- 1 egzemplarz pracy w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowany, zszyty lub klejony; w pracy musi znaleźć się oświadczenie o samodzielności pisania pracy!

- wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (dostępny w APD) – wypełniony i podpisany przez promotora!

- kartę pracy dyplomowej (dostępna w APD) – wypełnioną i podpisaną przez promotora!

- życiorys zawodowy

- kartę obiegową (do pobrania w dziekanacie)

- 4 fotografie (4,5 x 6,5 cm) podpisane (numer albumu, imię i nazwisko)

- dowód opłaty za dyplom (6o zł) – wpłaty należy dokonać na swój numer konta podany w systemie USOS.

3. Studenci, którzy chcieliby posiadać dyplom w j. angielskim zobowiązani są do złożenia podania w systemie USOS, wpłacenia 40 zł za dyplom w j. angielskim oraz dostarczenia dodatkowego zdjęcie do dyplomu.
 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach