dr Magdalena Żurek

Joanna Wawrzeniuk on pon., 04/05/2015 - 08:30

dr Magdelena Żurek

Adiunkt

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Instytut Archeologii

Kontakt:
e-mail: magda.zurek@poczta.onet.pl
e-mail: m.zurek@uksw.edu.pl

Wykształcenie:
Studia
1988-1993 Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
1990-1995 Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski (absolutorium)
1994 Centre d’Etudes Superieures de Civilisation Medievale (letnia szkoła)

Magisterium
1994 magisterium z historii sztuki na podstawie pracy magisterskiej “Najstarszy chór benedyktyński i jego recepcja w Polsce”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Skubiszewskiego (IHS UW)
Doktorat
2001 stopień doktora nauk historycznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Kościoły i zespoły klasztorne na terenie Oazy Fajum między IV i XIV w.”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Jastrzębowskiej (IA UW)

Praca zawodowa:
Kierunki badań:
Archeologia chrześcijańska Bliskiego Wschodu;
Ceramika późnorzymska i średniowieczna we wschodniej części basenu M. Śródziemnego;
Architektura romańskich zespołów klaszornych w Polsce;

Wykopaliska:
Deir an-Naqlun (Egipt, klasztor średniowieczny): 1992, 1993, 1995,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006;
Apamea (Syria, miasto bizantyńskie): 1996;
Palmyra (Syria, dzielnica bizantyńskie): 2001, 2003;
Gaza (Autonomia Palestyńska, dzielnica bizantyńska): 1997;
Siedlce (nadzór archeologiczny): 2005; 2007;
Sabbiya (Kuwejt, tumulusy, osada ubaidzka): 2008, 2009, 2010.

Dorobek naukowy
Projekty własne:
Qusur (Failaka-Kuwejt, osada chrześcijańska) – wykopaliska od 2011 r.

Konferencje (czynny udział):
1993 Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Ogólnopolska konferencja naukowa, Dąbrowa Niemodlińska, 4-6.11.1993
1994 Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Sesja naukowa, Wawel – Tyniec 13-15.10.1994
1994 La vie quotidienne des moines et chanoînes réguliers au Moyen Age et Temps modernes. Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R., Wrocław-Książ 30.11-4.12.1994
1996 Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Międzynarodowa konferencja naukowa, Turawa, 8-11.1996
2007 460-lecie Siedlec. Sesja z okazji 460 rocznicy nadania praw miejskich, Siedlce, czerwiec 2007
2008 Człowiek i sacrum. Ogólnopolska konferencja naukowa, Drohiczyn, 12-14.09.2008
2010 Deir el-Naqlun in the Monastic Landscape of Egypt, Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 17-18.06.2010

Sesje sprawozdawcze:
VI Konferencja Sprawozdawcza z badań Instytutu Archeologii UW w roku akademickim 1995/1996, Wykno, 2-9.12.1996
VII Konferencja Sprawozdawcza z badań Instytutu Archeologii UW w roku akademickim 1996/1997, Waszeta, 7-10.11.1997
VIII Konferencja Sprawozdawcza z badań Instytutu Archeologii UW w roku akademickim 1997/1998, Wenecja-Biskupin, 12-15.11.1998

Bibliografia:
1995
Czy istniał modelowy kościół benedyktyński? Benedyktyni a architektura Polski wczesnośredniowiecznej (w:) Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Dąbrowa Niemodlińska, 4-6.11.1993 red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995, ss. 333-361
Daily Life In the Monastery of Naqlun (Egipt) In the 6th – 12th Centuries on the basis of the Documents and Archaeological Findings (w:) La vie quotidienne des moines et chanoînes réguliers au Moyen Age et Temps modernes. Actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R., Wrocław-Książ 30.11-4.12.1994, red. M. Derwich, Wrocław 1995, ss. 679-690

1996
Patronat rodziny Mieszka III Starego nad klasztorem benedyktyńskim w Lubiniu (w:) Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Turawa, 8-11.1996, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole-Wrocław 1996, ss. 347-354
Rekonstrukcja romańskiego kościoła opackiego w Lubiniu w kolejnych fazach budowy i przebudowy, (w:) Opactwo Benedyktynów w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia, red. Z. Kurnatowska, Poznań 1996, ss. 35-57
Monastycyzm na terenie Oazy Fajum w okresie od IV do XV (w:) VI Konferencja Sprawozdawcza z badań Instytutu Archeologii UW w roku akademickim 1995/1996, Wykno, 2-9.12.1996, IA UW Warszawa 1996, ss. 75-76

1997
Próba identyfikacji grobu w zachodniej części kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubiniu (w:) Śmierć w dawnej Europie, red. M. Derwich, Wrocław 1997, ss. 123-131
Jeżów – prepozytura benedyktynów lubińskich na Mazowszu (w:) VII Konferencja Sprawozdawcza z badań Instytutu Archeologii UW w roku akademickim 1996/1997, Waszeta, 7-10.11.1997, IA UW Warszawa 1997, s. 41

1998
Wyposażenie średniowiecznego kościoła benedyktyńskiego pw. Panny Marii w Lubiniu na podstawie dokumentów opactwa (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, ss. 597-599
Ruch monastyczny na terenie Oazy Fajum w okresie od IV do XV w., Światowit 1998, t. 41, z. A, ss. 251-256
Naqlun 1998 (w:) VIII Konferencja Sprawozdawcza z badań Instytutu Archeologii UW w roku akademickim 1997/1998, Wenecja-Biskupin, 12-15.11.1998, IA UW Warszawa 1998, s. 31

2000
The Modern Cemetery on Site A/E At Deir an-Naqlun, Polish Archaeology in the Mediterranean 2000, t. 11, ss. 133-134

2004
Two Pottery Deposits from Building AA in Naqlun, Polish Archaeology in the Mediterranean 2004, t. 15, ss. 165-172
Pan Obydwu Krajów, Egipt. Bogowie i faraonowie 2004, Z. 1 – s. 7-10
W zdrowiu i chorobie, Egipt. Bogowie i faraonowie 2004, Z. 3 – s. 173-176

2005
Naqlun 2005. Pottery deposit from room G.8a, Polish Archaeology in the Mediterranean XVII, Reports 2005, Warsaw 2006,
Abu Mina – słynne centrum pielgrzymkowe, Egipt. Bogowie i faraonowie 2005, Z. 15, ss. 151-154
Kellia i Neklone – osady eremitów egipskich, Egipt. Bogowie i faraonowie 2005, Z. 16, ss. 155-158
Pierwszy eremita, Egipt. Bogowie i faraonowie 2005, z. 17, ss. 131-132
Tkaniny koptyjskie, Egipt. Bogowie i faraonowie 2005, z. 18, ss. 149-152
Kościół koptyjski – historia i wygląd, Egipt. Bogowie i faraonowie 2005, z. 19, ss. 137-140
Koptowie, Egipt. Bogowie i faraonowie 2005, z. 20, ss. 105-110
Ilustrowane kodeksy koptyjskie, Egipt. Bogowie i faraonowie 2005, z. 21,
Fokas, Egipt. Bogowie i faraonowie 2005, Z. 22,

2006
Naqlun 2006. Pottery from the Hermitage 85, Polish Archaeology in the Mediterranean 2006, XVIII, ss. 220-229
Mądrości Ojców Pustyni, Egipt. Bogowie i faraonowie 2006,
Ikony koptyjskie, Egipt. Bogowie i faraonowie 2006, z. 31
Kair koptyjski, Egipt. Bogowie i faraonowie 2006, z. 32

2009
Nieoczekiwane znalezisko przed Pałacem Ogińskich w Siedlcach, Archeologia Żywa 2009

2010
Zarys historii ruchu monastycznego na terenie Oazy Fajum na tle ogólnej sytuacji chrześcijan w późnoantycznym i średniowiecznym Egipcie (w:) Dzieje – Wojsko – Edukacja. Księga jubileuszowa prof. Henryka Hermanna, Warszawa-Siedlce 2010, ss. 47-65
Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy rewitalizacji Pałacu Ogińskich w Siedlcach, Studia Podlaskie 2009-2010, z. 17-18, ss. 337-342

W druku:
Modlitwa w życiu codziennym mnichów egipskich na podstawie źródeł archeologicznych i papirologicznych (w:) Człowiek i sacrum. Materiały z sesji w Drohiczynie, 12-14.09.2008 (w druku)
Pochówki NN żołnierzy znalezione przed Pałacem Ogińskich w Siedlcach, Szkice Podlaskie (w druku)
Naqlun. Pottery from A, E and G sectors (w:) Deir el-Naqlun in the Monastic Landscape of Egypt. Materiały z sesji (w druku)

Problematyka zajęć dydaktycznych
• Archeologia chrześcijańskiego Zachodu
• Archeologia i sztuka bizantyńska
• Sztuka starożytnej Grecji
• Archeologia Nubii
• Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach