KALENDARZ AKADEMICKI

 

KALENDARZ AKADEMICKI 2017/2018 (wersja PDF)

Semestr zimowy

Dni Organizacyjne
dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich - 27-29 września 2017 r.
WNHiS i WPK - 27 września 2017 r.
WPiA, WFCh - 28 września 2017 r.
WBNS, WNP, WSR, WNH - 29 września 2017 r.

Pierwszy dzień zajęć oraz Dzień Organizacyjny
na studiach stacjonarnych 1 roku, I stopnia na WMP - 25 września 2017 r.

Pierwszy dzień zajęć

na studiach niestacjonarnych - 29 września 2017 r.
na studiach stacjonarnych - 2 października 2017 r.

Pierwszy dzień I trymestru* - 2 października 2017 r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego - 9 października 2017 r. (dzień wolny od zajęć)

Dzień wolny od zajęć - 31 października 2017 r.

Ostatni dzień zajęć I trymestru* - 13 grudnia 2017 r.

Opłatek uniwersytecki - 15 grudnia 2017 r.

Sesja egzaminacyjna I trymestru* - 14-20 grudnia 2017 r.

Przerwa świąteczna - od 21 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

Pierwszy dzień II trymestru* - 2 stycznia 2018 r.

Sesja poprawkowa I trymestru* - 8-19 stycznia 2018 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych - 29 stycznia 2018 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych - od 30 stycznia do 9 lutego 2018 r.


Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych - od 10 do 16 lutego 2018 r.
 

Semestr letni

Zajęcia na studiach niestacjonarnych - według planów - od 17 lutego 2018 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych - 19 lutego 2018 r.

Sesja poprawkowa semestru zimowego - od 26 lutego do 9 marca 2018 r.

Ostatni dzień zajęć II trymestru* - 19 marca 2018 r.

Sesja egzaminacyjna II trymestru* - 20-28 marca 2018 r.

Przerwa świąteczna - od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

III trymestr* - praktyki studenckie - 3 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.

Sesja poprawkowa II trymestru* - 9-20 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć - 2 i 4 maja 2018 r.

Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne - 28 maja 2018 r. (wolny od zajęć dydaktycznych)

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim - 15 czerwca 2018 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych - od 18 do 30 czerwca 2018 r.

Sesja poprawkowa semestru letniego - od 3 do 16 września 2018 r.

 

*Uwaga!

  • 28 marca 2018 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się według planu czwartkowego
  • od 27 do 29 września 2017 r., w czasie Dni Organizacyjnych UKSW odbędą się obowiązkowe szkolenia BHP, spotkania z dziekanami oraz szkolenia organizowane przez Samorząd Studentów UKSW z praw i obowiązków studentów.
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach