Rozprawy doktorskie

Joanna Wawrzeniuk on wt., 14/04/2015 - 16:12

ROZPRAWY DOKTORSKIE

przygotowane pod kierunkiem pracowników Instytutu Archeologii

 

2014

Ewa Charowska - Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających - promotor : dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2010

Kinga Stanek - Recepcja rzymskich gier towarzyskich na terenie europejskiego Barbaricum w pierwszej połowie I tysiąclecia naszej ery: romanizacja życia codziennego i symbolizacja prestiżu - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2008

Jacek Wysocki - Kształtowanie się polskiej doktryny konserwatorstwa archeologicznego w XX wieku - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2005

Paweł Kościelecki - Ochrona dziedzictwa archeologicznego w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego (teoria i praktyka służby konserwatorskiej w Polsce) - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

1999

Przemysław Nowogórski - Zespoły przysynagogalne w Palestynie w III-VII w. (w świetle archeologii) - promotor prof. dr hab. E. Jastrzębowska

 

1998

Jan Stanisław Partyka - La resurrection de Lazare dans les monuments funeraires des catacombes de Rome: peintures, mosaiques, inscriptions et les decors des epitaphes - promotor prof. dr hab. B. Filarska

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach