In memoriam - Jan Stanisław Partyka

Joanna Wawrzeniuk on sob., 14/03/2015 - 15:04

In memoriam - Jan Stanisław Partyka

Jan Stanisław Partyka 1954 – 2015

Jan Partyka ukończył XV Liceum Ogólnokształcące im. N. Żmichowskiej w Warszawie w r. 1973 i rozpoczął studia na archeologii chrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Tytuł magistra otrzymał w roku 1979 po świetnej obronie pracy dyplomowej pt. Bizantyński dyptyk z kości słoniowej z cyklem świątecznym ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Analiza ikonograficzna. Promotorem pracy był doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki, kustosz Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po studiach na ATK Jan Partyka studiował w Rzymie na Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, gdzie miał możność uczęszczania na wykłady słynnych włoskich archeologów chrześcijańskich i gruntownego poznania zabytków Wiecznego Miasta. Brał także udział w wykopaliskach archeologicznych w Egipcie jako uczestnik polskich misji archeologicznych w Aleksandrii i Tell Atrib oraz misji szwajcarskiej w Kellia. Po powrocie do Polski, za namową prof. Barbary Filarskiej, która od roku akademickiego 1983/84 pracowała etatowo w Katedrze Archeologii chrześcijańskiej ATK, Jan Partyka otwiera na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych przewód doktorski. W roku 1988 ma miejsce obrona jego pracy doktorskiej pt. La Resurrection de Lazare dans les monuments funeraires des catacombes de Rome (peinture, mosaiques, inscriptions et les decors des epitaphes), której promotorem była prof. Barbara Filarska. Rozprawa doktorska Jana Partyki ukazała się drukiem w wydawnictwie naukowym PWN w roku 1993. W latach 1987-1996 dr Jan Partyka pracował w Katedrze Archeologii Chrześcijańskiej ATK na stanowisku adiunkta i prowadził wykłady z zakresu archeologii chrześcijańskiej zachodniej części Imperium Romanum. Po odejściu z Akademii Teologii Katolickiej przez rok pracował w Instytucie Archeologii UW.

Dr Jan Partyka był specjalistą o wielkiej wiedzy z zakresu archeologii chrześcijańskiej. Był autorem cennych publikacji naukowych, przekładów a także bardzo cenionym przewodnikiem pielgrzymek naukowych do Ziemi Świętej i innych regionów chrześcijańskiego Bliskiego Wschodu.

Instytut Archeologii

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Archiwum 

2015
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach