Konferencja "Impact of the Holocene rapid climate events..."

Joanna Wawrzeniuk on ndz., 12/04/2015 - 21:27

Konferencja "Impact of the Holocene rapid climate events..."

 

Instytut Archeologii UKSW oraz Zakład Geologii Klimatycznej Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii UW zapraszają do udziału w trzeciej edycji Warszawskiej Konferencji Geoarcheologicznej pod tytułem:

Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures and civilizations.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 - 29. 11. 2014 roku w Instytucie Archeologii UKSW, przy ul. Wóycickiego 1/3, Audytorium Roberta Schumana (Kampus UKSW – Młociny).

Tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom związanym z wpływem nagłych zmian i fluktuacji klimatu na dawne społeczności i cywilizacje w okresie Holocenu ze szczególnym uwzględnieniem jego wczesnej i środkowej fazy. W sympozjom wezmą udział naukowcy z Polski, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Cypru. Referat otwierający wygłosi prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Impreza odbywa się pod patronatem: Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAS), Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Stowarzyszenia Klimatologów Polskich oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu nie tylko przedstawicieli nauk przyrodniczych (geologów, geografów i klimatologów) i humanistycznych (archeologów, historyków) ale również studentów oraz wszystkich zainteresowanych wpływem zmian klimatu na dawne kultury i cywilizacje. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne informacje o konferencji znajdują się na stronie: www.geoarcheologia.uksw.edu.pl.

Program konferencji
Dzień pierwszy - 28.11.2012 (piątek)

10.00 – Otwarcie konferencji
Fabian Welc (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
Leszek Marks (Przewodniczący Komitetu Naukowego)

Sesje:
10.30 – 10.55
Romuald Schild - The 8.2 ka Event in the South Western Desert of Egypt…and the Culture Change
10.55 – 11.20
Tomasz Kalicki - Climatic events and development of cultures: key studies from the temperate (Vistula river valley) and desert (Lomas de Lachay) zones
11.20 – 11.45 
Piotr Kittel, Mateusz Płóciennik, O. Peyron, Dominik Pawłowski, Daniel Okupny, Renata Stachowicz-Rybka, M. Obremska - Record of Early Holocene events in deposits of the Middle Ner River valley (Central Poland)

11.45 – 12.15: Coffee break

12.15 – 12.40 
Ján Beljak - Protohistoric high-elevation Sites in the Middle Gran River basin in relation to climate change

12.40 – 13.05

Katarina Botić -Climatic influences on appearance and development of Neolithic cultures in southern outskirts of the Carpathian Basin

Lunch: 13.05 – 14.00

14.00 – 14.25
Kamil O. Kuraszkiewicz - Architectural innovations influenced by climatic phenomena (4,2 ka event) in the late Old Kingdom Period (Egypt)

14.25 – 14.50 
Fabian Welc - Structure of the 4.2 ka (Bond 3) climatic event. New evidence from northeastern Africa

14.50 – 15.15 
Sean Taylor -The Early Bronze Age of the Cyclades, Greece: soils and the 4.2 Event

15.15 – 15.40
Michał Bieniada - Settlement collapse of the urban civilization in southern Levant at the end of the third millennium B.C. – effect of abrupt climatic change ?

15.40 – 16.05
Leszek Marks, Alaa Salem, Fabian Welc, Jerzy Nitychoruk, Chen Zhongyuan - Preliminary results of studies of the Holocene lake sediments in Fayum Oasis (Egypt)

16.05 - 16.20
Nicholas Kathijotes - Technologies on water resources in ancient Cyprus

16.20 – 17.50 Discussion

Dzień drugi (sobota) - 29.11.2014

10.00 – 10.25
Sesje:
Karol Szymczak -The fall of the Neolithic in the Turanian Lowland, Central Asia

10.25 – 10.50
Noémi Beljak Pažinová - Social responses to climate change in the Lengyel culture communities (case study)

10.50 – 11.15
Sayantani Neogi - Soil micromorphology from Harappan settlements and surroundings: reconstruction of mid-Holocene environmental conditions in NW India

11.15 – 11.45: Coffee break

11.45 – 12.10
Aldona Mueller-Bieniek - Archaeobotanical studies of on-site macro-remains as a source of information about plant resources connected with climate conditions

12.10 – 12.35
Fabian Welc - Radiocarbon chronology of final aridification of northeastern Africa at the end of the third millennium B.C (4.2 ka, Bond 3 event)

12.35 – 13.00
Barbara Woronko - 2.5 kyrs climatic event – evidence from Europe and northern Africa

Lunch: 13.00 – 14.00

14.00 – 14.25
Rafał A. Fetner - Late Bronze Age crisis and subsistence strategies in northern Mesopotamia

14.25 – 14.50 
Marcin Szymanek, Maciej Krajcarz, Magdalena Krajcarz, Magdalena Sodoł -Possible Holocene abrupt climatic changes recorded in mollusk assemblages from cave sediments (mid-southern Poland)

14.50 – 15.15
Leszek Marks, Fabian Welc, Jerzy Nitychoruk, Aleksandra Majecka - Rapid Holocene climate events recorded in the core FA-1 from Fayum Oasis (Egypt)

15.15 – 16.40 - Podsumowanie konferencji

Z wyrazami uszanowania,
Dr. Fabian Welc
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. Leszek Marks
Przewodniczący Komitetu Naukowego

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach