Konserwacja zapobiegawcza środowiska" - PROGRAM

Joanna Wawrzeniuk on ndz., 12/04/2015 - 14:25

Konserwacja zapobiegawcza środowiska" - PROGRAM -

       

 

PROGRAM

Trzeciej konferencji naukowej

„Konserwacja zapobiegawcza środowiska”
w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego

„Dziedzictwo kulturowe w lasach”

Warszawa, 24-25.10.2013 r.

Pod patronatem

 


DZIEŃ PIERWSZY – 24.10.2013 r.
Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5
„Nowy budynek” – aula Jana Pawła I
I

11.00-11.30 Otwarcie konferencji
Sesja 1: Zagadnienia wprowadzające:

11.30-11.55 Karol Piasecki (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego)
Homo urbanus vs. Homo silvestris – perspektywa antropologiczna

11.55-12.20 Janusz Budziszewski i Jacek Wysocki (Instytut Archeologii UKSW w Warszawie)
Las a dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

12.20-12.45 Marcin Polewczyk (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
Dziedzictwo kulturowe w Programach Ochrony Przyrody i na mapie walorów przyrodniczo-kulturowych

12.45-13.10 Michał Grabowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Archeologiczne Zdjęcie Polski i jego efekty na terenach leśnych

13.10-14.10 przerwa obiadowa

Sesja 2: Las i leśnictwo jako dziedzictwo kulturowe:
14.10-14.35 Krzysztof Okła (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
200 lat leśnych map urządzeniowych

14.35-15.00 Tomasz Olenderek (Wydział Leśny SGGW w Warszawie)
Przedstawianie toponimów leśnych na mapach

15.00-15.25 Benedykt Roźmiarek (Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie)
Udział Ośrodka Kultury Leśnej w ochronie obiektów kultury materialnej związanych z leśnictwem w Polsce

15.25-15.50 Piotr Wężyk, Marta Szostak i Piotr Tompalski (Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)
Naziemne skanowanie laserowe dębu Bartek w Zagnańsku

15.50-16.20 przerwa na kawę

Sesja 3: Dziedzictwo kulturowe w lasach 1:

16.20-16.45 Jakub Wrzosek (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Nadzór archeologiczny nad rozminowywaniem terenów popoligonowych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

16.45-17.10 Krzysztof Spychała (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu)
Archeologiczne dziedzictwo kulturowe w lasach Opolszczyzny. Współpraca urzędu konserwatorskiego w Opolu z leśnikami.

17.10-17.35 Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki (Instytut Archeologii UKSW w Warszawie)
Grodziska i inne stanowiska o własnej formie krajobrazowej w lesie: problem długoterminowej ochrony archeologicznych obiektów zabytkowych

17.35-18.00 Konrad Bul (Dział Muzealny Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie)
Rozmieszczenia Miejsc Pamięci Narodowej związanych z Powstaniem Styczniowym na terenach będących w zarządzie Lasów Państwowych

18.00-18.25 Alina Jaszewska (Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Zielona Góra)
Zabytki archeologiczne w lasach Ziemi Lubuskiej

18.25-19.15 sesja posterowa

DZIEŃ DRUGI:
Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3
Budynek 21 – aula Schumana


Sesja 4: Dziedzictwo kulturowe w lasach 2:
09.30-09.55 Aleksander Andrzejewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
Rezerwat przyrodniczo–archeologiczny w Odrach i Leśnie, doświadczenia wieloletniej współpracy archeologów z leśnikami

09.55-10.20 Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Instytut Archeologii UMCS w Lublinie)
Dziedzictwo kulturowe w lasach tomaszowskich na Roztoczu Środkowym. Wielokulturowy zespół osadniczy w Ulowie w świetle badań archeologicznych

10.20-10.45 Adam Żywiczyński (Urząd Miejski w Suwałkach)
Możliwości i metody eksponowania reliktów dawnej sieci osadniczej na terenach leśnych Puszczy Piskiej

10.45-11.10 Piotr Miodunka (Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Niezachowane dziedzictwo kulturowe w lasach na przykładzie zachodniej części Puszczy Sandomierskiej

11.10-11.40 przerwa na kawę

Sesja 5: Nowe metody identyfikacji i badań obiektów zabytkowych na terenach leśnych 1:
11.40-12.05 Krzysztof Bakuła i Wojciech Ostrowski (Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej)
Wieloaspektowa analiza dziedzictwa kulturowego terenów leśnych na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego

12.05-12.30 Janusz Budziszewski, Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki (Instytut Archeologii UKSW w Warszawie)
Wyniki badań przy użyciu technologii LiDAR realizowanych w ramach grantów MKiDN przez IA UKSW na terenach leśnych w różnych regionach Polski w latach 2011 – 2013

12.30-12.55 Piotr Włodarczak (IAiE PAN w Krakowie) i Michał Jakubczak (Instytut Archeologii UKSW w Warszawie)
Las pełen dziejów. Z doświadczeń badań archeologicznych w Białce, pow. Krasnystaw

12.55-13.20 Grzegorz Kiarszys (Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego)
Krajobrazy archeologiczne terenów leśnych. Prefiguracje a percepcja. Interpretacja wybranych przykładów stanowisk archeologicznych w świetle źródeł kartograficznych i teledetekcyjnych

13.20-14.20 przerwa na obiad

Sesja 6: Nowe metody identyfikacji i badań obiektów zabytkowych na terenach leśnych 2:
14.20-14.45 Jerzy Nitychoruk (Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego), Fabian Welc i Jacek Wysocki (Instytut Archeologii UKSW w Warszawie)
Geologiczne metody rozpoznania stanowisk archeologicznych na obszarach leśnych

14.45-15.10 Radosław Mieszkowski (Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego), Fabian Welc i Janusz Budziszewski (Instytut Archeologii UKSW w Warszawie)
Przydatność metod geofizycznych GPR i ERT w nieinwazyjnej prospekcji obiektów archeologicznych zlokalizowanych w lasach

15.10-15.35 Cezary Sobczak (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
Kilka uwag na temat lotniczego skanowania laserowego terenów leśnych północno-wschodniej Polski

15.35-16.00 M. Masojć, L. Kamyszek, L. Żygadło (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Krzysztof Gowin i Marina Wybór-Maćkowiak (GDDKiA Oddział w Łodzi)
Sposoby pozyskiwania informacji o zasobach kulturowych w lasach - na przykładzie badań na S 14 (zachodnia obwodnica Łodzi) oraz S 8 (nad Grabią w pow. łaskim)

16.00-17.00 dyskusja końcowa i zamknięcie konferencji

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach