Konferencja Grodziska Warmii i Mazur: stan wiedzy i perspektywy badawcze

Joanna Wawrzeniuk on ndz., 12/04/2015 - 00:08

Konferencja Grodziska Warmii i Mazur: stan wiedzy i perspektywy badawcze


Grodziska Warmii i Mazur: stan wiedzy i perspektywy badawcze (w świetle pierwszego roku realizacji projektu NPRH „Katalog grodzisk Warmii i Mazur”) 
Konferencja naukowa - UKSW, Warszawa, 30 listopada 2012 r.

9.45 Otwarcie konferencji
10.00-10.20 Bartłomiej Klęczar i Magdalena Rutyna – Stan badań grodzisk województwa warmińsko-mazurskiego
10.20-10.40 Anna Marciniak-Kajzer - Czego relikty skrywają średniowieczne „grodziska”. Refleksje po badaniach nie tylko w woj. warmińsko-mazurskim
10.40-11.00 Marcin Engel, Piotr Iwanicki, Grażyna Iwanowska i Cezary Sobczak - Grodziska Jaćwieży w perspektywie badań Działu Archeologii Bałtów PMA
11.00-11.20 Mariusz Wyczółkowski, Mirosława Kupryjanowicz, Ewa Smolska i Marta Szal - Kompleks osadniczy w Poganowie, pow. kętrzyński, stanowisko IV: wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych
11.20-11.40 Przerwa na kawę
11.40-12.00 Kazimierz Grążawski - Z nowszych badań nad grodziskami pogranicza słowiańsko-pruskiego
12.00-12.20 Sławomir Wadyl - Badania weryfikacyjno-sondażowe grodzisk wczesnośredniowiecznych w dorzeczu górnej Drwęcy (Domkowo, Lipowiec, Ornowo-Lesiak, Morliny)
12.20-12.40 Daniel Gazda - Między grodem a zamkiem - wieloczłonowe obiekty warowne prusko-krzyżackie na południe od Zalewu Wiślanego
12.40-13.00 Daniel Gazda, Joanna Jezierska, Jacek Konik, Piotr Slązak - Badania Archeologicznej Misji Pomezańsko-Bałtyckiej obiektów warownych w Starym Dzierzgoniu i Bogdanach w latach 2009-2012
13.00-13.20 Marek Jagodziński - Prezentacja wyników badań archeologicznych grodziska w Myślęcinie oraz w Kwietniewie i kompleksu grodzisk w Weklicach
13.20-13.40 Przerwa na posiłek
13.40-14.00 Seweryn Szczepański - Wykopaliska” w archiwach - archeologia archiwalna na przykładzie wybranych stanowisk Pojezierza Iławskiego
14.00-14.20 Robert Klimek - Zaginione zamki i strażnice poświadczone w źródłach z I połowy XIV wieku z obszaru Warmii biskupiej oraz propozycje ustalenia ich lokalizacji
14.20-14.40 Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki – Projekt badawczy NPRH „Katalog grodzisk Warmii i Mazur” - cele i założenia badawcze
14.40-15.00 Przerwa na kawę
15.00-15.20 Jerzy Nitychoruk i Fabian Welc – Badania geologiczne grodzisk w powiecie iławskim w roku 2012
15.20-15.40 Bartłomiej Klęczar, Zbigniew Kobyliński, Magdalena Rutyna, Dariusz Wach i Jacek Wysocki – Grodziska w Kamionce, Gulbiu, na wyspie Bukowiec na jeziorze Jeziorak, w Urowie i Dubie w powiecie iławskim w świetle badań w roku 2012
15.40-16.00 Bartłomiej Klęczar i Jacek Wysocki – Wyniki badań strażnic krzyżackich na wyspie Wielka Żuława w Iławie, w Lasecznie Małym i Mozgowie w powiecie iławskim
16.00-16.20 Andrzej Pydyn - Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w wybranych jeziorach pojezierza iławskiego
16.20-16.40 Andrzej Pydyn, Michał Grabowski, Mateusz Popek, Rafał Solecki, Paweł Stencel - Średniowieczna przeprawa mostowa na wyspę Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak – wstępne wyniki badań
16.40-17.00 Przemysław Urbańczyk i Magdalena Żurek – Wyniki badań siedziby rycerskiej w Borecznie
17.00 Dyskusja końcowa i zamknięcie konferencji

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach