Druga konferencja "Konserwacja zapobiegawcza środowiska"

Joanna Wawrzeniuk on sob., 11/04/2015 - 23:58

Druga konferencja "Konserwacja zapobiegawcza środowiska"


Druga konferencja naukowa

„Konserwacja zapobiegawcza środowiska”

w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego


Warszawa, 26.10.2012

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3
Aula Schumana

W roku 2000 w czasie międzynarodowych konferencji poświęconych ochronie dziedzictwa kulturowego, które odbyły się w Vantaa w Finlandii oraz w Krakowie, prof. Andrzej Tomaszewski przedstawił ideę kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka, którą określił mianem konserwacji zapobiegawczej środowiska. W drugą rocznicę przedwczesnej śmierci Profesora pragniemy kolejny raz wrócić do Jego idei i zastanowić się wspólnie, czy jesteśmy w stanie doprowadzić w Polsce do jej realizacji. Tym razem szczególna uwaga referentów zwrócona będzie na problematykę konserwacji krajobrazu.

Program konferencji

10.00-10.20 - JM Rektor UKSW, Otwarcie konferencji
10.20-10.40 - Ewa Święcka, Andrzej Tomaszewski o krajobrazie kulturowym
10.40-11.00 - Zbigniew Kobyliński, Konserwacja przez rozwój: próba pogodzenia sprzeczności
11.00-11.20 - Dyskusja i przerwa na kawę
11.20-11.40 - Jacek Wysocki, „Gargamelizacja” przestrzeni zabytkowej jako cecha krajobrazu kulturowego Polski w XXI wieku
11.40-12.00 - Krystyna Gutowska, Konserwacja zapobiegawcza środowiska wobec krajobrazów brzydkich i niezrozumiałych - problemy społecznej akceptacji
12.00-12.20 - Monika Bogdanowska, Lecą żurawie, czyli portale społecznościowe wobec przemian krajobrazu kulturowego miasta
12.20-12.40 - Lidia Klupsz, Problematyka konserwacji krajobrazu realizowana w Polsce w ramach V Krajowego Programu MKiS pt. Ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu kulturowego
12.40-13.00 - Maria Ludwika Lewicka, Problem ochrony konserwatorskiej krajobrazu warownego typu nizinnego z ruinami zamku lub zamku częściowo zachowanego
13.00-13.40 - Dyskusja i przerwa na lunch
13.40-14.00 - Łukasz Maurycy Stanaszek, Krajobraz kulturowy regionu Łużyca
14.00-14.20 - Maciej Prarat, Założenia merytoryczne Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Pomiędzy ochroną zabytków architektury a krajobrazu w przestrzeni muzeum pod otwartym niebem
14.20-14.40 - Paweł Wróblewski, Kraina Kopców – ochrona stanowisk archeologicznych przez ich udostępnienie jako przykład konserwacji zapobiegawczej
14.40-15.00 - Janusz Budziszewski, Artur Jedynak i Jacek Wysocki, Problemy ochrony i ekspozycji w krajobrazie pradziejowych kopalń krzemienia
15.00-15.20 - Ewa Charowska, Parki i skanseny archeologiczne jako forma ochrony i prezentacji reliktów w kontekście środowiskowym
15.20-15.40 - Dyskusja i przerwa na kawę
15.40-16.00 - Adam Żywiczyński, Zabytki przemysłowe w krajobrazie Warmii i Mazur
16.00-16.20 - Jadwiga Anna Barga-Więcławska, Ślimaki jako biologiczny element wskaźnikowy w archeologii przemysłowej
16.20-17.00 Dyskusja końcowa i zamknięcie konferencji

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach