Konserwacja zapobiegawcza środowiska - w pierwszą rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego

Joanna Wawrzeniuk on sob., 11/04/2015 - 23:38

Konserwacja zapobiegawcza środowiska - w pierwszą rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego


 

Konserwacja zapobiegawcza środowiska – konferencja naukowa w pierwszą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Tomaszewskiego (1934-2010)
24 października 2011 r., UKSW, Warszawa
Kampus im. ks. prof. Ryszarda Rumianka
Ul. Wóycickiego 1/3
Auditorium Maximum – Aula Schumana

Instytut Archeologii
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W roku 2000 w czasie międzynarodowych konferencji poświęconych ochronie dziedzictwa kulturowego, które odbyły się w Vantaa w Finlandii oraz w Krakowie, prof. Andrzej Tomaszewski przedstawił ideę kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka, którą określił mianem konserwacji zapobiegawczej środowiska. W pierwszą rocznicę przedwczesnej śmierci Profesora pragniemy wrócić do Jego idei i zastanowić się wspólnie, czy jesteśmy w stanie dziś, dekadę po jej sformułowaniu, doprowadzić w Polsce do jej realizacji.


PROGRAM KONFERENCJI

[PDF DO POBRANIA]


9.00-9.30 – rejestracja uczestników konferencji
9.30–9.40 - Otwarcie konferencji – JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
9.40-10.00 - Prof. Zbigniew Kobyliński – Andrzeja Tomaszewskiego koncepcja konserwacji zapobiegawczej środowiska
10.00-10.20 - Prof. Bogumiła Rouba - Konserwacja zapobiegawcza jako element strategii ochrony dziedzictwa
10.20-10.40 - Prof. Bogusław Szmygin - Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa
10.40-11.00 - Prof. Piotr Molski - Konserwacja zapobiegawcza a współczesne tendencje w postępowaniu z zabytkami
11.00-11.20 - Dr Marcin Gawlicki - Konserwacja zapobiegawcza środowiska w obowiązującym systemie ochrony zabytków
11.20-11.40 - Prof. Dorota Folga Januszewska – Zapobiegawcza konserwacja czasu, czyli o muzeach
11.40-12.20 – DYSKUSJA i PRZERWA
12.20-12.40 - Dr Krystyna Gutowska - Konteksty filozoficzne i estetyczne dialogu między konserwatorem zabytków, architektem i inwestorem
12.40-13.00 - Dr Ewa Święcka - Obiekt zabytkowy w środowisku społecznym. Nowy aspekt konserwacji zapobiegawczej
13.00-13.20 - Dr Elżbieta Szmit-Naud - Przykłady działań podejmowanych w ramach konserwacji zapobiegawczej we Francji
13.20-13.40 - Dr Marek Skłodowski - Monumentenwacht - efekty praktycznego wdrożenia zasad konserwacji zapobiegawczej
13.40-14.00 - Mgr Agnieszka Pawlak - Nowa rola konserwatora dzieł sztuki w zmieniającym się muzeum – na przykładzie strategii ochrony zbiorów wypracowywanej w Muzeum Pałac w Wilanowie
14.00-14.20 - Prof. Władysław Zalewski - Problemy konserwatorskie największego odkrycia prof. Andrzeja Tomaszewskiego – romańskiej rytowanej posadzki w Kolegiacie Wiślickiej
14.20–14.40 - Prof. Olga Bazenova - Konserwacja zamków Radziwiłłów w Mirze i Nieświeżu na Białorusi
14.40-15.40 - DYSKUSJA i PRZERWA
15.40-16.00 - Dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis - Konserwacja zapobiegawcza zabytkowych księgozbiorów na przykładzie kolekcji książek zgromadzonych w klasztorze Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Św. Annie
16.00-16.20 - Dr Jacek Wysocki - Ochrona panoram miast planami zagospodarowania przestrzennego - konserwacja zachowawcza w skali urbanistycznej
16.20-16.40 - Mgr Piotr Szpanowski - Wilanowskie założenie krajobrazowe: problemy konserwacji zapobiegawczej
16.40–17.00 - Prof. Ireneusz Płuska, mgr Krystyn Kozieł - Problematyka konserwacji ziemnych warstw kulturowych na przykładzie wykopalisk archeologicznych w podziemiach Rynku Krakowskiego
17.00-17.20 – Mgr inż. Sebastian Wróblewski, Mgr Paweł Wróblewski - Góra Grodowa w Tumlinie (stanowisko archeologiczne, rezerwat geologiczny oraz kopalnia odkrywkowa) – konserwacja i zagospodarowanie wieloaspektowego krajobrazu kulturowego
17.20-17.40 - Dr inż. arch. Marcin Górski - Wyspa Giżycka na Mazurach – idea zintegrowanej ochrony środowiska kulturowo-przyrodniczego w teorii i praktyce
17.40-18.00 - Mgr Sebastian Tyszczuk - Rola, zadania oraz możliwości organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki ochrony dziedzictwa archeologicznego
18.00-18.20 - Dr hab. inż. Robert Sitnik, mgr Eryk Bunsch - Zastosowanie technologii precyzyjnego skanu 3D w prewencyjnej konserwacji dzieł sztuki. Najnowsze możliwości rejestracji procesów starzeniowych
18.20-18.40 – Dr Rafał Zapłata - Technologie cyfrowe w ochronie środowiska kulturowego – digitalizacja dziedzictwa archeologicznego
18.40-19.00 - Dr Janusz Budziszewski, dr Rafał Zapłata - LIDAR - nowe możliwości ochrony zabytków pradziejowego górnictwa krzemienia
19.00 – DYSKUSJA KOŃCOWA i ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Sponsor


 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach