Konferencja "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza"

Joanna Wawrzeniuk on sob., 11/04/2015 - 22:59

Konferencja "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza"

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

zapraszają do udziału w konferencji naukowej


Dziedzictwo kulturowe Mazowsza – potencjał i problemy zarządzania

pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika

Konferencja odbędzie się w dniu 20 maja (piątek) w Auli Schumana w Auditorium Maximum w Kampusie UKSW im. Prof. Ryszarda Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3


Program konferencji:

10.00-10.20 - Otwarcie konferencji (JM Rektor UKSW – prof. dr hab. Henryk Skorowski, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW - prof. nadzw. dr hab. Helena Kisilowska, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW – prof. nadzw. dr hab. Jarosław Koral)

Sesja I: Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym
10.20-10.40 – Zbigniew Kobyliński (UKSW) – Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – nowa dziedzina badań, edukacji i działalności praktycznej
10.40-11.00 – Krystyna Gutowska (PW) – Zabytek z punktu widzenia estetyki, czyli o węzłach, przejściach i przesunięciach znaczeń w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym
11.00-11.20 - Margerita Szulińska (NID) – Zabytki województwa mazowieckiego – ochrona, zarządzanie i promocja, w świetle materiałów i działalności merytorycznej Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie
11.20-11.40 – Jacek Wysocki (UKSW) – Stanowiska archeologiczne w krajobrazie kulturowym Mazowsza: problemy zarządzania i ekspozycji
11.40-12.00 – Jakub Lewicki (UKSW) – Problematyka waloryzacji dziedzictwa kulturowego Mazowsza
12.00-12.20 – Monika Łaczmańska (PW) – Prawne aspekty korzystania z nieruchomych zabytków techniki na przykładzie Mazowsza
12.20-13.00 – Dyskusja i przerwa
13.00-13.20 - Marek Jakubiak (PW) – Zamki na Mazowszu: historia, stan zachowania i wykorzystania
13.20-13.40 – Jerzy Szałygin (NID) – Dziedzictwo kultury olęderskiej na Mazowszu
13.40-14.00 – Aleksandra Gugulska-Wacławiak (UKSW) – Góra Kalwaria: potencjał dziedzictwa i jego wykorzystanie
14.00-14.20 – Dorota Zaręba (WUOZ Płock) – Zespół pałacowy w Sannikach: problemy konserwacji i zarządzania
14.20-14.40 – Margerita Kulesza (PW) – Bilans korzyści i niedogodności. Prywatny właściciel wobec decyzji o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków
14.40-15.00 - Daniel Sukniewicz - Tematyczne szlaki turystyczne - pomysłem na wykorzystanie i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego Mazowsza
15.00-15.40 – Dyskusja i przerwa
15.40-16.00 – Anna Dymek (NID) – Problemy rozpoznania, konserwacji i zarządzania zabytkowych parków i ogrodów Warszawy
16.00-16.20 - Katarzyna Krawczykowska (PW) - Sąsiadować z zabytkiem (relacje Muzeum Pałac w Wilanowie z dalszymi i bliższymi sąsiadami na terenie dzielnicy Wilanów)
16.20-16.40 - Bartłomiej Klęczar (UKSW) – Pozostałości Stacji Radio-Nadawczej na Bemowie: problemy konserwatorskie i potencjał edukacyjny i turystyczny
16.40-17.00 – Magdalena Bryk (UKSW) - Dziedzictwo kulturowe warszawskiej dzielnicy Białołęka: problemy ochrony, prezentacji i popularyzacji
17.00-17.20 – Anna Wenka-Radzimirska (UKSW) – Problem ochrony i konserwacji architektury czasów najnowszych na przykładzie warszawskich osiedli mieszkaniowych z lat 1950-1956
17.20-17.40 - Magdalena Wyrzykowska (PW) - Potrzeba i tradycja znakowania zabytków. Znak Błękitnej Tarczy na warszawskich zabytkach
17.40-18.00 – Dyskusja końcowa

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach