Konferencja "Grody średniowiecznego Mazowsza" -2011

Joanna Wawrzeniuk on śr., 08/04/2015 - 00:20

Konferencja "Grody średniowiecznego Mazowsza" 18.03.2011

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową  „Grody średniowiecznego Mazowsza – pamięci prof. Marka Dulinicza”

Konferencja odbędzie się 18 marca 2011 r. w Auli Schumana w Auditorium Maximum w Kampusie im. Prof. Ryszarda Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3

PROGRAM KONFERENCJI
09.00-09.20 - Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Otwarcie konferencji i wprowadzenie w jej problematykę
09.20-09.40 – Prof. dr hab. Andrzej Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) - Marek Dulinicz (1957-2010) - badacz średniowiecznego Mazowsza
09.40-10.00 - Dr Tomasz Kordala (Muzeum Mazowieckie w Płocku) –"Stare Mazowsze- przyroda i człowiek” – prezentacja filmu
10.00-10.20 – Prof. nadzw. UKSW, prof. nadzw. PAN dr hab. Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii UKSW, Instytut Archeologii i Etnologii PAN) - Haćki na Podlasiu - gród z początków wczesnego średniowiecza
10.20-10.40 - Prof. dr hab. Wojciech Szymański (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) - Refleksje na temat najstarszych grodów Mazowsza i Podlasia
10.40-11.00 - Prof. dr hab. Maria Miśkiewicz (Instytut Archeologii UKSW) - Wielkie grody wschodniego Mazowsza
11.00-11.20 - Mgr Jarosław Ościłowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) - Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów Mazowsza północnego
11.20-11.40 - Dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii UKSW) - Grodziska Ziemi Łomżyńskiej - stan badań i problemy konserwatorskie
11.40-12.00 - Prof. dr hab. Felix Biermann (Freie Universität Berlin, Institut für Prähistorische Archäologie) - The early medieval stronghold of Sypniewo in Mazovia
12.00-12.20 - Mgr Ewa Marczak (Instytut Archeologii UW) - Truszki Zalesie - gród północnego Mazowsza
12.20-12.40 - Mgr Stanisław Petrykowski (Archeo-Discovers) - Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Grudusku
12.40-13.00 - Prof. dr hab. Ryszard Grygiel, mgr Waldemar Stasiak, mgr Marek Trojan (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) – Wczesnośredniowieczne i średniowieczne grodzisko w Tumie pod Łęczycą w świetle najnowszych badań
13.00-13.10 – DYSKUSJA
13.10-13.40 – PRZERWA NA KAWĘ
13.40-14.00 - Mgr Cezary Sobczak, mgr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne) - Wczesnośredniowieczny system obronny zespołu osadniczego w Szurpiłach
14.00-14.20 - Mgr Andrzej Gołembnik (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski) - Czego nie wiemy o najstarszej historii Płocka - przyczynek do dyskusji o kondycji badań miejskich w Polsce
14.20-14.40 - Mgr Dorota Stabrowska (Muzeum Regionalne w Pułtusku) - Zalążek miasta na wyspie pułtuskiej, Anno Domini 1257
14.40-15.00 - Mgr Mariusz Błoński (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) - Dendrochronologia o początkach grodu w Nasielsku
15.00-15.20 - Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk (Instytut Archeologii UKSW, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Akademia Podlaska) - Czersk - narracja archeologiczna
15.20-15.40 - Mgr Maciej Trzeciecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) - Gród radomski na pograniczu Małopolski i Mazowsza - zarys problematyki badawczej
15.40-16.00 - Mgr Urszula Iwaszczuk (Instytut Archeologii UW) - O czym mówią kości zwierzęce z wczesnośredniowiecznych grodzisk mazowieckich
16.00-16.20 - Mgr Anna Lipiec, Dariusz Wach (Instytut Archeologii UKSW, Instytut Archeologii i Etnologii PAN) - Mazowieckie grodziska z lotu ptaka
16.20-17.00 – DYSKUSJA I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach