Konferencja "Zachowa Pan Konserwator czujność i baczenie...

Joanna Wawrzeniuk on wt., 07/04/2015 - 23:31

"Zachowa Pan Konserwator czujność i baczenie...." W 90 rocznicę powołania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych

W dniach 2-3 grudnia 2010 r. odbyła się organizowana wspólnie przez Państwowe Muzeum Archeologiczne, Krajowy Ośrodek badań i Dokumentacji Zabytków oraz Instytut Archeologii UKSW konferencja naukowa z okazji 90. rocznicy powołania Państwowego grona Konserwatorów zabytków Przedhistorycznych.

W dniu 2 grudnia obrady odbywały się w gmachu PMA, a 3 grudnia w Auli Schumanna na UKSW

Szczegółowy program konferencji znajduje się na internetowej stronie konferencji pod adresem: http://www.e-fakty.eu/pma/konferencja.html

Informacje o konferencji znajdują sie także na stronach internetowych: Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Izby Celnej w Warszawie

Poniżej prezentujemy wybór zdjęć wykonanych przez dr Jacka Wysockiego, prezentujących uczestników konferencji

 

JM Rektor UKSW prof. dr hab. Henryk Skorowski otwiera konferencję w gmachu PMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Tracz z PMA - główna inicjatorka konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Kobyliński, dyrektor Instytutu Archeologii UKSW otwiera konferencję w Auli Schumana

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Florjanowicz - dyrektor KOBiDZ wygłasza referat w Auli Schumana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor Katarzyna Kobylecka odbiera medal wybity przez PMA z okazji 90-lecia państwowej służby konserwatorstwa archeologicznego w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Lech z IAE PAN wygłasza referat na temat ochrony konserwatorskiej prehistorycznych kopalń krzemienia w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor Agnieszka Krzemińska dziękuje za przyznanie medalu za popularyzację idei ochrony zabytków archeologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Stefan Karol Kozłowski z IA UKSW, Paulina Florjanowicz z KOBiDZ oraz dr Marek Rubnikowicz - dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, były Generalny Konserwator Zabytków

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Florjanowicz - dyrektor KOBiDZ i Wojciech Brzeziński - dyrektor PMA za stołem prezydialnym

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Jacek Wysocki z IA UKSW - historyk polskiego konserwatorstwa archeologicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa na temat Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych przygotowana przez Hannę Pilcicką-Ciurę z PMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach