Konferencja "Cyfrowa przeszłość - standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego"

Joanna Wawrzeniuk on wt., 07/04/2015 - 22:30

Konferencja "Cyfrowa przeszłość - standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego"

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza do udziału w konferencji naukowej z cyklu:

CYFROWA PRZESZŁOŚĆ

Temat tegorocznej konferencji: STANDARDY DIGITALIZACJI DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

Warszawa, 8-10 listopada 2010r

Mamy zaszczyt poinformować, że 8-10 listopada 2010 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja z cyklu CYFROWA PRZESZŁOŚĆ, zatytułowana "Standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego".

II edycja konferencji stanowi realizację zaplanowanych cyklicznych spotkań skierowanych do przedstawicieli archeologii oraz dyscyplin zainteresowanychy tematyką digitalizacji dziedzictwa archeologicznego. Tegoroczna interdyscyplinarna konferencja stanowi również platformę inicjującą spotkania przedstawicieli nauk o przeszłości, instytucji związanych z konserwacją i ochroną zabytków z przedstawicielami instytucji i firm związanych z technologiami cyfrowymi.

Celem tegorocznego spotkania jest przede wszystkim podjęcie dyskusji nad standaryzacją digitalizacji dziedzictwa kulturowego, z położeniem nacisku na digitalizację dziedzictwa archeologicznego. Zamiarem organizatorów konferencji, jest kontynuacja spotkań, których celem jest m.in. wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie stosowania nowych technologii w archeologii, prezentacja prowadzonych badań oraz wyników badań z zastosowaniem metod komputerowych. Ponadto celem konferencji jest tworzenie platformy do debaty nad ww. zagadnieniami oraz integracja środowiska archeologicznego w zakresie standaryzacji stosowania nowych technologii w pracach i badaniach archeologicznych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej konferencji.

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI - www.cyfrowaprzeszlosc.uksw.edu.pl

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach