Konferencja "Cyfrowa przeszłość - metody komputerowe w archeologii" 2009

Joanna Wawrzeniuk on wt., 07/04/2015 - 22:27

Konferencja "Cyfrowa przeszłość - metody komputerowe w archeologii" 2009
Redaktor: Rafał Zapłata
30.01.2009.

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ

CYFROWA PRZESZŁOŚĆ. METODY KOMPUTEROWE W ARCHEOLOGII 7-8 MAJ 2009 ROKU

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI - http://www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl/

Mamy zaszczyt poinformować, że w maju przyszłego roku 2009 (wstępny termin 8 maja 2008 r.) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja „Metody komputerowe w archeologii”.

Celem konferencji jest m.in.: wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie stosowania nowych technologii w archeologii, prezentacja prowadzonych badań oraz wyników badań z zastosowaniem metod komputerowych. Ponadto celem konferencji jest stworzenie platformy do debaty nad ww. zagadnieniami oraz integracja środowiska archeologicznego w zakresie standaryzacji stosowania nowych technologii w pracach i badaniach archeologicznych.

Przesyłam Państwu wstępny zakres tematyczny konferencji, prosząc jednocześnie o propozycje zagadnień, które mogłyby się znaleźć na tego typu konferencji. W zależności od potrzeb i zgłoszeń oraz Państwa sugestii konferencja zostanie podzielona na sesje tematyczne.

Tematyka: zastosowanie komputerów w nauczaniu pradziejów; bazy danych; nauczanie stosowania metod komputerowych a archeologia; zastosowanie najnowszych technologii cyfrowych na różnych etapach postępowania badawczego (dokumentacja, analiza, prezentacja); dokumentacja cyfrowa; archeologia w internecie; cyfrowa dokumentacja w badaniach archeologicznych; cyfrowa digitalizacja zabytków archeologicznych; rekonstrukcje i symulacje cyfrowe przeszłości; integracja danych w postaci elektronicznej; archiwizacja danych; fotografia cyfrowa, fotogrametria; skanowanie trójwymiarowe; wprowadzanie, przetwarzanie, udostępnianie oraz zarządzanie danymi cyfrowymi (bazami danych); GIS (System Informacji Geograficznej – Przestrzennej – Archeologicznej); modelowanie prognostyczne (predictive modeling); geofizyka i metody komputerowe w archeologii; metody statystyczne; wirtualna rzeczywistość – aplikacje 3D; metody komputerowe a ochrona dziedzictwa archeologicznego (konserwatorstwa archeologicznego); komputerowe AZP; multimedia (prezentacje multimedialne, wizualizacje 3D); aplikacje edukacyjne; metody komputerowe od strony teoretycznej.

Zamiarem organizatorów konferencji jest stworzenie cyklicznych – corocznych spotkań przedstawicieli archeologii oraz dyscyplin zainteresowanych powyższą tematyką. Tytuł pierwszego spotkania „Metody komputerowe w archeologii”.

Zgłoszenia prosimy wysyłać w terminie do 31 stycznia 2008 r. na adres: rafalzaplata@poczta.onet.pl lub Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Nauk Historycznych, Sekcja Archeologii Chrześcijańskiej, Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (koniecznie z dopiskiem: KONFERENCJA - „Metody komputerowe w archeologii”)

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliację (w przypadku jej braku proszę to zaznaczyć), dane adresowe (e-mail, telefon, adres korespondencyjny). Do zgłoszenia musi być dołączony TEMAT oraz ABSTRAKT REFERATU.

Dodatkowe informacje: dr Rafał Zapłata: tel. 697 889 884; rafalzaplata@poczta.onet.pl
Zmieniony ( 14.09.2010. )

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach