DYŻURY PRACOWNIKÓW

leszek on Mon, 23/02/2015 - 09:56

Dyżury pracowników Instytutu Archeologii w sprawach organizacyjnych i sprawach związanych z dydaktyką w roku akademickim 2017/2018 -semestr letni

Dyrektor Instytutu Archeologii, Kierownik Katedry Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej – prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński – środa, godz. 8.45-9.30, pok. 209

Zastępca Dyrektora Instytutu (sprawy studenckie) – dr Magdalena Żurek – środa, godz. 13.00-14.00, pok. 317

Kierownik Katedry Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego i Świata Wczesnochrześcijańskiego, Kierownik Studium Doktoranckiego Archeologii - prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk - środa, godz. 11.15-12.15, pok. 317

Kierownik Katedry Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy - prof. nzw. UKSW dr hab. Louis Daniel Nebelsick – w dniach wykładów, pok. 317 lub 324

Pełnomocnik Dziekana ds. Archeologicznych Praktyk Studenckich - dr Joanna Wawrzeniuk - czwartek, godz. 11.30-12.30, pok. 317

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - dr Jacek Wysocki - piątek, godz. 8.30-9.30, pok. 317

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus, Opiekun II roku studiów I stopnia, kierunek archeologia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym – dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska – środa, godz. 10.30-11.30, pok. 317

Opiekun I roku studiów II stopnia, kierunek archeologia - dr hab. Fabian Welc – piątek, godz. 11.30-12.30, pok. 317

Opiekun II roku studiów II stopnia, kierunek archeologia – dr Magdalena Żurek – środa, godz. 13.00-14.00, pok. 317

Opiekun III roku studiów I stopnia, kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym - dr Radosław Gawroński – piątek, godz. 11.15-12.15, pok. 317

Opiekun I roku studiów I stopnia, kierunek archeologia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym - dr Rafał Solecki - piątek, godz. 13.15-14.15, pok. 317 lub 111

Opiekun księgozbioru dydaktycznego Instytutu Archeologii - dr Radosław Gawroński – piątek, godz. 11.15-12.15, pok. 317

Konsultacje naukowe pracowników Instytutu Archeologii w roku akademickim 2018/2019 -semestr zimowy

Prof. zw. dr hab. Martin Gojda – w dniach wykładów, pok. 317 lub 324

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński – środa, godz. 8.45-9.30, pok. 209

Prof. zw. dr hab. Stefan Karol Kozłowski – wtorek, 10.00-11.00, pok. 317

Prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk – środa 11.15-12.15, pok. 317

Prof. nzw. UKSW dr hab. Louis Daniel Nebelsick – w dniach wykładów, pok. 317 lub 324

Dr hab. Fabian Welc – piątek, godz. 11.30-12.30, pok. 317

Dr Radosław Gawroński –  piątek, godz. 11.15-12.15, pok. 317

Dr Joanna Wawrzeniuk – czwartek, godz. 11.30-12.30, pok. 317

Dr Jacek Wysocki – piątek, godz. 8.30-9.30, pok. 317

Dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska – środa, godz. 10.30-11.30, pok. 317

Dr Magdalena Żurek – środa, godz. 13.00-14.00, pok. 317

Dr Rafał Solecki - piątek, godz.13.15-14.15, pok. 317 lub 111

 

Dyżury pracowników IA w roku akademickim 2018/2019 semestr letni - wersja PDF do pobrania   

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach