PRACOWNICY

leszek on Mon, 23/02/2015 - 09:54

PROFESOROWIE
prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński
prof. zw. dr hab. Stefan Karol Kozłowski
prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk
prof. zw. dr hab. Martin Gojda
dr hab. Louis D. Nebelsick, prof. nzw. UKSW
dr hab. Fabian Welc

ADIUNKCI
dr Janusz Budziszewski
dr Radosław Gawroński
dr Joanna Wawrzeniuk
dr Jacek Wysocki
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
dr Magdalena Żurek
dr Rafał Solecki

BYLI PRACOWNICY INSTYTUTU ARCHEOLOGII
prof. zw. dr hab. Jacek Lech
dr Tadeusz Gołgowski
dr Michał Bieniada

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach