STRUKTURA

leszek on Mon, 23/02/2015 - 09:52

Struktura organizacyjna Instytutu Archeologii

 

Dyrektor Instytutu :

prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński

e-mail: zbigniew.kobylinski@gmail.com

 

Zastępca dyrektora : dr Magdalena Żurek

e-mail: m.zurek@uksw.edu.pl

 

Katedry:

1. Katedra Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego i Świata Wczesnochrześcijańskiego

2. Katedra Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy

3. Katedra Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach