KALENDARZ AKADEMICKI

Joanna Wawrzeniuk on Tue, 14/04/2015 - 19:00

Harmonogram roku akademickiego 2018/2019

(w pliku PDF do pobrania)

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich: 26-28 września 2018 r.
WNHiS i WPK: 26 września 2018 r.
WPiA, WFCH: 27 września 2018 r.
WBNS, WNP, WSR i WNH: 28 września 2018 r.
Pierwszy dzień zajęć oraz dzień organizacyjny na st. stacjonarnych 1 roku I stopnia na WMP: 24 września 2018 r.
Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych: 28 września 2018 r.
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych: 1 października 2018 r.
Pierwszy dzień I trymestru: 1 października 2018 r.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego: 8 października 2018 r.
Dzień wolny od zajęć: 2 listopada 2018 r.
Ostatni dzień zajęć I trymestru: 14 grudnia 2018 r.
Opłatek uniwersytecki: 20 grudnia 2018 r.
Sesja egzaminacyjna I trymestru: 17-21 grudnia 2018 r
Przerwa świąteczna: 24 grudnia 2018 r. - 2 stycznia 2019 r.
Pierwszy dzień zajęć II trymestru: 7 stycznia 2019 r.
Sesja poprawkowa I trymestru: 17-18 stycznia 2019 r.
Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych: 28 stycznia 2019 r.
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych: 29 stycznia - 8 lutego 2019 r.
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego: 29 stycznia 2019 r.
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych: 11-15 lutego 2019 r.

SEMESTR LETNI


Zajęcia na studiach niestacjonarnych wg. planów od: 15 lutego 2019 r.
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych: 18 lutego 2019 r.
Sesja poprawkowa semestru zimowego: 25 lutego - 8 marca 2019 r.
Ostatni dzień zajęć II trymestru: 22 marca 2019 r.
Sesja egzaminacyjna II trymestru: 25-29 marca 2019 r.
Pierwszy dzień zajęć III trymestru: 1 kwietnia 2019 r.
Sesja poprawkowa II trymestru: 8-17 kwietnia 2019 r.
Przerwa świąteczna: 17-23 kwietnia 2019 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć: 2 i 27 maja 2019 r.
Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne: 28 maja 2019 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim i III trymestrze: 14 czerwca 2019 r.
Sesja egzaminacyjna: 17-30 czerwca 2019 r.
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego: 17 czerwca 2019 r.
Sesja poprawkowa semestru letniego: 9-21 września 2019 r.

W czasie Dni Organizacyjnych UKSW odbywają się obowiązkowe szkolenia BHP, spotkania z dziekanami oraz szkolenia Samorządu Studentów UKSW z praw i obowiązków studentów.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach