Konferencja

Zaproszenie

do udziału w ogólnopolskiej konferencji

"Konserwacja Zapobiegawcza Środowiska 7. - Dziedzictwo Techniki"

organizowanej przez Instytut Archeologii UKSW i Fundacji Ochrony Zabytków

Przemysłu i Techniki

w dniu 30.10.2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana (bud. 21), ul. Wóycickiego 1/3

Strona wydarzenia:

https://sites.google.com/view/konserwacjazapobiegawcza-uksw

https://www.facebook.com/konserwacja.zapobiegawcza/

Konferencja

Zaproszenie

do udziału w konferencji

"Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych na Mazowszu"

organizowanej przez Instytutu Archeologii UKSW, Muzeum Historycznego w Legionowie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

w dniu 13.10.2017 r.

 

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana (bud. 21), ul. Wóycickiego 1/3.

Strona wydarzenia:

https://sites.google.com/view/zbioryarcheologicznewmuzeach/

www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

Badania archeologiczne

Wyspa Rab (Chorwacja)

Zakończył się pierwszy sezon chorwacko-polskich badań archeologicznych i geoarcheologicznych na wyspie Rab. Jest to wspólny projekt naszego Instytutu oraz Instytutu Archeologii w Zagrzebiu. Pracami ze strony polskiej kieruje dr hab. Fabian Welc (IA UKSW), a ze strony chorwackiej dr Ana Konestra (IA w Zagrzebiu). 

Prace pierwszego sezonu koncentrowały się w północno-wschodniej części wyspy, gdzie dzięki badaniom geofizycznym udało się zlokalizować zabudowania mieszkalne (prawdopodobnie warsztaty) datowane na IV i V w. n.e. Pozostałości jednej ze nowo odkrytych struktur były obiektem badań wykopaliskowych. Wykop sondażowy ujawnił pozostałości murów dużego budynku mieszkalnego, który ozdobiony był kolumnadą. Wśród licznych znalezisk warto wymienić importowane z obszaru cesarstwa szkło, amfory oraz monety i ozdobne apliki.

Więcej na temat badań w dziale "Badania Naukowe".

 

Dzień organizacyjny !!!

Dzień organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych
I i II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
(politologia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, historia,
archeologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, socjologia, praca
socjalna, ekonomia, ekonomia menedżerska, historia sztuki,
ochrona dóbr kultury i środowiska)


27 września 2017 r. ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, Aula Szumana


9.00 – spotkanie z Kolegium Dziekańskim oraz Dyrektorami Instytutów
10.30 – spotkanie z Samorządem Studenckim
12.30 – szkolenie BHP

(Informacja w formie PDF)

!!! ERASMUS + !!!

Rekrutacja uzupełniająca do programu Erasmus+

na wyjazdy w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018

rozpocznie się 15 września!

Do dnia 10 października składać można aplikacje w systemie USOS.

Istnieje możliwość wyjazdu na uczelnie we Włoszech (Genua), na Węgrzech (Budapeszt), w Niemczech (Halle i Berlin), w Czechach (Pilzno i Brno) oraz Rumunii (Iaşi i Alba Iulia).

Szczegółowych informacji udziela koordynator programu Erasmus+

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska, k.zeman-wisniewska@uksw.edu.pl

SESJA - uaktualnienie vol. 2!!!

SZANOWNI PAŃSTWO,

poniżej pod linkiem znajduje się

jeszcze nowszy HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTR LETNI

Link do Tabeli z Harmonogramem Egzaminów

Powodzenia !!!

Zaproszenie na wykłady otwarte - dr Renáty Přichystalovej z Uniwersytetu Masaryka w Brnie

Instytut Archeologii UKSW zaprasza serdecznie na wykłady gościnne pani dr Renáty Přichystalovej z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, realizowane w ramach programu Erasmus+.

06 VI (wtorek)
- 13:15-14:45, sala 103, "The stronghold Břeclav - Pohansko and its role and importance in the Greatmoravian economic, political and power structures."


07 VI (środa)
- 13:15-14:45, sala 103, "Artifacts made from Antler and Bone from the Paleolithic to the Early Medieval Age"
- 15:00-16:30, sala 106, "Greatmoravian funeral behavior based on the research of burial areas at Pohansko

ZAPRASZAMY!
 

Oferta Pracy

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA  (2 etaty) w projekcie NCN pt.

"Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej"

realizowanym na

Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych.

Termin składania aplikacji upływa 30 maja 2017 roku.

Informacje szczegółowe (link do załącznika).

Wykład otwarty

Szanowni Państwo,

w dniu 18 maj 2017 roku (dzień otwarty)
zapraszamy na wykład:
dr Joanna Wawrzeniuk - "Wampiry w świetle archeologii"


Kampus Wóycickiego UKSW - godz. 12.00, bud. 21, sala 116

Nowe Publikacje

Nowe publikacje w serii Archaeologica Hereditas:

6 - Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych, Zbigniew Kobyliński, Ewa Magdalena Charowska i Łukasz Kowalczyk,

7 - Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje, red. Zbigniew Kobyliński

Szczegółowe informacje w zakładce "Publikacje" w Menu Bocznym

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach